FRANCJA: „Oswobodzenie terytorium i powrót do republiki” francuska inicjatywa edukacyjna.

Archiwum Departamentalne w Calvados, Regionalny Komitet Ruchu Oporu i Pamięci o Kombatantach oraz Stowarzyszenie Scamaroni w Normandii organizują 27 stycznia 2014 r. konferencję zatytułowaną „Oswobodzenie terytorium i powrót do republiki ” („La libération du territoire et le retour de la République”). Profedor Jean Quellien, specjalista historii II wojny światowej, Uniwersystetu Caen Basse-Normandie, pod takim tytułem będzie miał wystąpienie skierowane do młodzieży, która bierze udział w konkursie na analizę historyczną zagadnień związanych z wydarzeniami przełomu końca wojny i przechodzenia do życia w pokoju. Zagadnień związnych z restytucją republiki po okresie totalitarnych rządów faszystowskich. Konferencja odbywa się w ramach „Narodowego konkursu o ruchu oporu i deportacjach”. Samo archiwum departamentalne przygotowało, w ramach serwisu edukacyjnego, bibliografię zasobów archiwum i jego biblioteki dotyczącą II wojny światowej. Szacunek budzi ambitny, analityczny temat skierowany wszak do młodzieży, wymagający sporej wiedzy historycznej i analitycznego myślenia.

Wiecej: Les Archives du Calvados

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

NORWEGIA: Edukacyjna inicjatywa centralnego archiwum w Oslo

W dniu 21 marca 2009r. w głównej siedzibie Archiwum Królewskiego w Oslo (Riksarkivbygningen) odbędą się warsztaty, otwarte dla szerokiego grona amatorów historii rodzinnej, pod hasłem: Slektshistoriedag i Riksarkivbygningen (Dzień historii rodziny w archiwum centralnym). Warsztaty będą prowadzone przez zawodowych archiwistów w czterech grupach problemowych:
1. Jak rozpocząć badania nad dziejami rodziny?
2. Spisy ludności w badaniach rodzin.
3. Wybór pośród różnorodnych materiałów archiwalnych, tych właściwych do badań rodzin
4. Pomoc w poszukiwaniach w archiwach cyfrowych (w Norwegii udostępnianie on- line akt metrykalnych jest bardzo zaawansowane. przyp. AB)
5. Nauka czytania neogotyku.

Udział w warsztatach jest płatny i kosztuje 200 koron.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań