SKANDYNAWIA: 9 listopada- skandynawski „Dzień archiwów”

Dnia 9 listopada w krajach skandynawskich obchodzony był „Dzień archiwów”. W Norwegii obchodzony był pod hasłem „Wybory” prezentując archiwalia związane z dziejami norweskiej demokracji, w Szwecji natomiast motywem przewodnim była „Flora i fałna” w zasobach archiwów. W Skandynawii obchody dnia archiwów mają już swoją historię. Zapoczątkowały je w 1998 r. archiwa Szwecji. Kiedy okazało się, że tego dnia archiwa Szwecji odwiedziło blisko 35 tys. zwiedzających zainteresowały się pomysłem inne państwa skandynawskie. Już w 1999r. zaaranżowała je u siebie Dania, w 2001 Islandia i Norwegia, 2002 Finlandia, a w 2003 wyspy Færøyene (dun. Færøyerne, archipelag formalnie zależny od Danii, z własnym parlamentem i nie wchodzący w skład Unii Europejskiej). W Norwegii opiekunem projektu jest Rada Kultury koordynująca działania pomiędzy Archiwum Królewskim, a archiwami prowincjonalnymi i prywatnymi. Każde archiwum przygotowało własne projekty osadzone jednak wokół wspólnego rdzenia tematycznego.

Oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Więcej: Arkivverket , Arkivdagen

NORWEGIA: „Na kanapie z gośćmi archiwum”

„I en sofa på arkivet” to interesująca inicjatywa Królewskiego Archiwum w Oslo wpisania archiwum z zasobem historyczny w pejzaż współczesnych problemów, ukazania ich w kontekście współczesnym. Pomysłem jest organizacja debat odbywających się w audytorium archiwum z udziałem gości na określony temat. We wstępie do zaproponowanej formuły organizatorzy napisali: „Budynek królewskiego archiwum stwarza naturalne ramy do rozmów o historii. W naszych magazynach leży 150 km archiwaliów dokumentujących życie ludzi przez ponad 1000 lat. Zaprosiliśmy  historyków, pisarzy i ludzi kultury do rozmów na sofie.” (tłum. AB) Pierwsze spotkanie odbyło sie pod hasłem „Jak stworzyć politycznego leadera?”. Drugie, które odbyło się 8 października 2013 zatytułowane: „Czerwony przeciwko błękitnemu o najważniejszej norweskiej mównicy”  poświęcone było buntom studenckim od końca lat pięćdziesiątych do końca lat sześćdziesiątych.

Czytaj dalej „NORWEGIA: „Na kanapie z gośćmi archiwum””

NORWEGIA: Pieczęcie duchownych z arcybiskupstwa Nidaros

W ramach serii „Norweskie pieczęcie średniowieczne” (Norske sigillen fra middelalderen) ukazał się tom trzeci poświęcony pieczenciom duchownych z arcybiskupstawa Nidaros w Trondheim.

Geistlige segl fra Nidaros bispedømme

Katedra Nidaros (dawna nazwa współczesnego Trondheim) koronacyjna świątynia królów Norwegii. Jest miejscem kultu króla Olafa II, który w XI wieku wprowadził w Norwegii chrześcijaństwo.

Czytaj dalej „NORWEGIA: Pieczęcie duchownych z arcybiskupstwa Nidaros”

NORWEGIA: Śladami Hamsuna- wirtualna wystawa archiwum w Trondheim

W roku 2009 przypada 150 rocznica urodzin wybitnego norweskiego prozaika, laureata Nagrody Nobla Knuta Hamsuna (1859- 1952).

Knut Hamsun, a właściwie Knut Pedersen urodził się w 1859r. w Lome. Ojciec jego będąc wiejskim krawcem nie był w stanie zapewnić dostatniego życia rodzinie. W 1862r. cała rodzina przeprowadziła się na wydzierżawioną farmę w północnej Norwegii w pobliżu koła polarnego o nazwie Hamsund, to od niej pisarz przyjął pseudonim literacki (litera „d” wypadła przypadkiem na skutek błędu drukarskiego i tak już pozostało).

Czytaj dalej „NORWEGIA: Śladami Hamsuna- wirtualna wystawa archiwum w Trondheim”

NORWEGIA: Edukacyjna inicjatywa centralnego archiwum w Oslo

W dniu 21 marca 2009r. w głównej siedzibie Archiwum Królewskiego w Oslo (Riksarkivbygningen) odbędą się warsztaty, otwarte dla szerokiego grona amatorów historii rodzinnej, pod hasłem: Slektshistoriedag i Riksarkivbygningen (Dzień historii rodziny w archiwum centralnym). Warsztaty będą prowadzone przez zawodowych archiwistów w czterech grupach problemowych:
1. Jak rozpocząć badania nad dziejami rodziny?
2. Spisy ludności w badaniach rodzin.
3. Wybór pośród różnorodnych materiałów archiwalnych, tych właściwych do badań rodzin
4. Pomoc w poszukiwaniach w archiwach cyfrowych (w Norwegii udostępnianie on- line akt metrykalnych jest bardzo zaawansowane. przyp. AB)
5. Nauka czytania neogotyku.

Udział w warsztatach jest płatny i kosztuje 200 koron.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań