WŁOCHY: Dlaczego musimy myśleć o archiwizacji web’u?

Włoski Centralny Instytut Archiwistyki (Istituto Centrale per gli Archivi – ICAR) podjął dyskusję pod znamiennym tytułem ” Dlaczego musimy myśleć o archiwizacji web’u?” (Perché dovremmo pensare al web archiving). Temat nie jest nowy i nigdzie nie jest kompleksowo rozwiązany. W większości europejskich państw realizowane są projekty archiwizacji internetu, ale we Włoszech problem ten nie jest rozwiązany. We Włoszech temat został wywołany za sprawą, opublikowanego 11 marca 2019 r., trzyletniego planu informatyzacji administracji publicznej. Rzecz w tym, że ów plan całkowicie pomija zagadnienie archiwizacji stron internetowych. Ta sytuacja skłoniła dwójkę autorów Constantino Landino, pracownika Centralnego Instytutu Archiwistyki oraz Linę Marzotti, archiwistkę, do wywołania zagadnienia archiwizacji internetu na łamach Forum Administracji Publicznej (Forum Publica Amministrazione- FPA- firma konsultingowo doradcza specjalizująca sie w komunikacji instytucjonalnej).
Obecnie istnieje możliwość dotarcia do stron internetowych od 1996 r. dzięki pracy Internet Archives, które to właśnie od tego roku rozpoczęło archiwizować strony internetowe za pomocą narzędzia Wayback Machine. Obecnie Archiwum Internetu zawiera 330 miliardów stron internetowych, 20 milionów książek i tekstów, 4,5 miliona nagrań, 4 miliony filmów, 3 miliony zdjęć i 200 tys. programów. Softrware Archives przechowuje oprogramowanie wraz z informacjami na jego temat, w tym silniki gier.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Dlaczego musimy myśleć o archiwizacji web’u?”

WŁOCHY: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania informacją o dobrach kultury

W Collegio Romano w Rzymie 30 marca 2017 r. odbyła się prezentacja zintegrowanego systemu zarządzania dobrami kultury prowincji Kampania o nazwie MetaFAD. System MetaFad jest platformą open- source, która ma za zadanie stworzenie zintegrowanego i unitarnego katalogu opisującego zasoby archiwalne, biblioteczne i artystyczne Kampanii i jej stolicy Neapolu, wzbogacone o ich cyfrowe prezentacje.
Współpartnerami projektu są Pio Monte della Misericordia, Cappella del Tesoro di San Gennaro, La Società Napoletana di Storia Patria, Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Istituto Italiano per gli Studii Storici. Inicjatywie patronują: Centrale Unico delle Biblioteche (ICCU), Instituto Centrale per gli Archivi (ICAR), Istituto Centrale per Catalogo e la Documentazione (ICCD), Polo digitale degli istituti culturali di Napoli.
Przewiduje się, że w systemie znajdzie się: około
– 600.000 plików/skanów
– 200.000 plików/stron z dawnymi tekstami wydanymi
– 330.000 plików/stron dokumentacji archiwalnej współczesnej
– 70.000 plików z materiałami graficznymi, rękopiśmiennymi.
Baza danych zawierająca materiał bibliograficznego zdigitalizowanych zbiorów zbudowana będzie w bibliotecznym, rozwijanym przez IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych – The International Federation of Library Associations and Institutions) formacie UNIMARC. Opisy rękopisów sporządzone będę za pomocą TEI DTD (Text Encoding Initiative), standardu służącego elektronicznej prezentacji tekstu wraz z metadanymi, sporządzonego w języku XML. Obiekty muzealne opisywane będę wedle opracowanego przez Istituto Centrale per Catalogo e la Documentazione systemu SIGEC (General Information System for Cataloguing). SIGEC korzysta z protokołu komunikacyjnego SOAP Web Service. Materiały graficzne i fotograficzne opisane są za pomocą protokołu SBNMarc i w tej formie przekazywane do systemu SIGEC.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania informacją o dobrach kultury”