UKRAINA: 24 grudnia – Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych

W dniu 26 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Dyrekcji ds. Eksploatacji Zespołu Budynków Centralnych Państwowych Instytucji Archiwalnych Ukrainy w Kijowie (Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України; ДЕКС ЦДАУ) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracowników Instytucji Archiwalnych.

Dzień ten, obchodzony 24 grudnia, ustanowiono w 1998 r., ale jego prapoczątki to 24 grudnia 1993 r., kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O Narodowym Zasobie Archiwalnym i instytucjach archiwalnych” („Про Національний архівний фонд і архівні установи”). Po raz pierwszy na poziomie legislacyjnym zdefiniowano wówczas podstawy prawne funkcjonowania systemu instytucji archiwalnych niepodległej Ukrainy oraz wprowadzono nową kategorię kultury i prawa – Narodowy Zasób Archiwalny. Dekretem Prezydenta Ukrainy „O Dniu Pracowników Archiwów” z dnia 30 października 1998 r., „biorąc pod uwagę znaczący wkład instytucji archiwalnych Ukrainy w rozwój nauki i kultury narodowej, innych sfer życia społecznego, konieczność dalszego doskonalenia spraw archiwalnych oraz wsparcia inicjatywy pracowników instytucji archiwalnych”, dzień uchwalenia ustawy branżowej został uznany za święto zawodowe ukraińskich archiwistów i odtąd corocznie obchodzony jako Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych.Przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow pogratulował archiwistom dokonań zawodowych, podziękował im za sumienną, wysokiej jakości i efektywną pracę i pozytywne zmiany w branży archiwalnej oraz wręczył specjalne podziękowania, które otrzymały w sumie 43 osoby. Pracownicy archiwów państwowych Ukrainy zostali także uhonorowani podziękowaniami Prezydenta Miasta Kijowa i dyplomami przewodniczącego Państwowej Administracji Rejonu Sołomiańskiego (Солом’янський район) w Kijowie Szczególnie poruszające były podziękowania złożone dwóm pracownikom Centralnego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy, którzy w chwili rozpoczęcia masowej inwazji Rosji na Ukrainę dobrowolnie wstąpili do Sił Zbrojnych Ukrainy.Źródło:

Вручені Подяки Державної архівної служби України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica