MRA: Oświadczenie w sprawie zniszczenia Centralnego Archiwum Miasta Gaza

Archiwa, w rejonach konfliktów, dzielą ryzyko destrukcji z innymi domenami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  muzeami i bibliotekami, a także zabytkami architektury. W wyniku prowadzonej przez Izrael operacji wojskowej w Gazie, zniszczeniu uległ, pod koniec listopada 2023 r., budynek Centralnego Archiwum Miasta Gaza. Bezpowrotnie utracono dokumentację palestyńskiego dziedzictwa historycznego z ponad stu lat.

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała na swojej stronie oświadczenie w którym wyraziła troskę o przyszłość dziedzictwa archiwalnego regionu objętego konfliktem zbrojnym. Zaapelowano aby władze publiczne i osoby odpowiedzialne za działania zbrojne powstrzymały się od niszczenia dziedzictwa dokumentacyjnego i kulturowego oraz aby nie szkodzono specjalistom zajmującymi się jego chronieniem, zgodnie z Konwencją haską (o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 r.). MRA odwołała się także do Powszechnej deklaracji o archiwach. MRA zapowiedziało monitorowanie sytuacji w Gazie i  gotowość do zaoferowani pomocy osobom i organizacjom z sektora archiwalnego w regionie.
Źródła:

MRA: Statement of the International Council on Archives on the Destruction of the Central Archives of the Municipality of Gaza

Anadolu Agency (AA): ‘Israel destroyed Central Archives of Gaza City’: Head of Gaza municipality

The International Council of Museums (ICOM): Central Archives of Gaza City Destroyed

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec