KAZACHSTAN: „Społeczeństwo otwarte – otwarte archiwa” Pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie

W dniach 19 – 21 października 2022 r.w Ałmacie w Kazachstanie odbywa się, pod patronatem Międzynarodowej Rady Archiwów, pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie. Tematem wiodącym jest :”Społeczeństwo otwarte – Archiwa otwarte”. W wydarzeniu udział wzięłu UNESCO, NARA (The National Archives and Records Administration) i archiwa Koreii Południowej. Celem organizatorów było stworzenie stałej platformy dialogu i interakcji międzynarodowej związanej z ochroną dziedzictwa historycznego kulturalnego i dokumentacyjnego, rozwój idei innowacyjnych służących rozwojowi archiwów, wdrażaniu w praktyce  w archiwach najlepszych światowych rozwiązań.

Czytaj dalej „KAZACHSTAN: „Społeczeństwo otwarte – otwarte archiwa” Pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie”