KAZACHSTAN: „Społeczeństwo otwarte – otwarte archiwa” Pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie

W dniach 19 – 21 października 2022 r.w Ałmacie w Kazachstanie odbywa się, pod patronatem Międzynarodowej Rady Archiwów, pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie. Tematem wiodącym jest :”Społeczeństwo otwarte – Archiwa otwarte”. W wydarzeniu udział wzięłu UNESCO, NARA (The National Archives and Records Administration) i archiwa Koreii Południowej. Celem organizatorów było stworzenie stałej platformy dialogu i interakcji międzynarodowej związanej z ochroną dziedzictwa historycznego kulturalnego i dokumentacyjnego, rozwój idei innowacyjnych służących rozwojowi archiwów, wdrażaniu w praktyce  w archiwach najlepszych światowych rozwiązań.

Pierwszego dnia odbyła się sesja zatytułowana „Pokój i harmonia w archiwach gwarantem konstruktywnego dialogu i kreatywnej przyszłości” (Paix et harmonie dans la mémoire documentaire – garante d’un dialogue constructif et d’un avenir créatif). Drugiego dnia miały miejsce sesje robocze z udziałem archiwistów z Polski (reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Pamięci im. Witolda Pileckiego) , Turcji, Jordanii i Korei. Na ostatni, trzeci dzień, organizatorzy zapowiedzieli przyjęcie  deklaracji o współpracy archiwów.

Źródło:

MRA: L’ICA, partenaire du premier congrès d’archivistes „Société ouverte – Archives ouvertes” au Kazakhstan

I Congres of Archivists „Open Society and Open Archive”

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec