UKRAINA: Międzynarodowy Dzień Muzyki – symfonie w zbiorach archiwalnych

Od 1975 roku, 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO. Celem Dnia Muzyki UNESCO jest „upowszechnianie sztuki muzycznej we wszystkich dziedzinach życia, urzeczywistnianie ideałów pokoju i przyjaźni między narodami, rozwijanie kultur, wymiana doświadczeń i okazywanie szacunku dla wartości estetycznych”. Muzyka stała się integralną częścią ludzkiej egzystencji. Stulecie po stuleciu, ludzkość zapisywała swoją historię za pomocą dźwięków muzyki. Pitagoras kojarzył harmonię muzyczną z harmonią wszechświata, a Arystoteles uważał, że muzyka może wpływać na sferę etyczną ludzkiej osobowości.

Czytaj dalej „UKRAINA: Międzynarodowy Dzień Muzyki – symfonie w zbiorach archiwalnych”