UKRAINA: Międzynarodowy Dzień Muzyki – symfonie w zbiorach archiwalnych

Od 1975 roku, 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO. Celem Dnia Muzyki UNESCO jest „upowszechnianie sztuki muzycznej we wszystkich dziedzinach życia, urzeczywistnianie ideałów pokoju i przyjaźni między narodami, rozwijanie kultur, wymiana doświadczeń i okazywanie szacunku dla wartości estetycznych”. Muzyka stała się integralną częścią ludzkiej egzystencji. Stulecie po stuleciu, ludzkość zapisywała swoją historię za pomocą dźwięków muzyki. Pitagoras kojarzył harmonię muzyczną z harmonią wszechświata, a Arystoteles uważał, że muzyka może wpływać na sferę etyczną ludzkiej osobowości.

Biblioteka Muzyczna Centralnego Państwowego Kinofotofonoarchiwum im. G.S. Pszenicznego w Kijowie – jednej z największych instytucji archiwalnych na Ukrainie, przechowującej dokumenty audiowizualne, posiada ponad 70 000 jednostek inwentarzowych dokumentów audio, które zawierają utwory muzyczne różnych typów, kierunków i gatunków, i są własnością narodowej i światowej kultury muzycznej. Zbiory archiwalne pozwalają na zapoznanie się z twórczością kompozytorów klasycznych i współczesnych, posłuchanie utworów wykonywanych przez różnych artystów i zespoły w różnym czasie. Szczególne miejsce w palecie gatunkowej sztuki muzycznej zajmuje muzyka symfoniczna. W zbiorach archiwalnych kijowskiego Kinofotofonoarchiwum znajduje się ponad półtora tysiąca dokumentów dźwiękowych z nagraniami utworów symfonicznych. Wyboru muzyki symfonicznej ukraińskich kompozytorów na tematy i wątki literackie, w nagraniach dokonanych w latach 1958-2009, w wykonaniu m.in. Państwowej Orkiestry Symfonicznej ZSRR, Orkiestry Symfonicznej Ukraińskiego Radia, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej i Orkiestry Symfonicznej Telewizji i Radia Ukraińskiego, można wysłuchać wchodząc na stronę: МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica