SZWAJCARIA: Na drodze do Open Government Data (OGD)

Szwajcaria nie jest w tej dziedzinie prekursorem, gdyż w wielu krajach OGD będące częścią koncepcji open goverment funkcjonuje już kilku lat- w USA i w większości krajów UE od 2009. Jednak od wielu lat stopniowo i koncepcyjnie rozwijane i wdrażana są tam do życia systemy i projekty  związane z upowszechnieniem E-Government zmierzające do stworzenie centralnego portalu  OGD – w  katalogu zadań priorytetowych E Goverment nr B.2.12.
Głównym założeniem inicjatywy Open Government Data jest uczynienie informacji publicznych powszechnie dostępnej dla obywateli. Administracja publiczna gromadzi bowiem olbrzymie ilości danych wysokiej jakości w ramach czynności prowadzonych przez podmioty publiczne. Rządy i organy administracji publicznej wielu krajów w ramach przedsięwzięć open government, podejmują działania zmierzające do pełnej transparentności swoich  działań. W sferze dostępu do informacji publicznych, inicjatywy te stawiają sobie cele zapewnienia obywatelom dostępu połączonego w szybkim wyszukiwaniem  danych i informacji, ułatwiając przy tym możliwość ponownego ich wykorzystania. Termin „Government Data” oznacza wszelkie dane i informacje tworzone lub rejestrowane przez administrację publiczną lub organizacje podlegające administracji publicznej. Podstawowe możliwości oferowane przez te serwisy internetowe obejmują integrację zbiorów danych pochodzących z poszczególnych źródeł informacji publicznych (resortów, agend rządowych, instytucji państwowych) oraz spójne funkcje przeszukiwania tych informacji. Dostępność  danych zawartych w tzw. rejestrach publicznych ograniczają jedynie takie czynniki jak ochrona danych osobowych czy ochrona informacji niejawnych.

Czytaj dalej „SZWAJCARIA: Na drodze do Open Government Data (OGD)”