SZWAJCARIA: Na drodze do Open Government Data (OGD)

Szwajcaria nie jest w tej dziedzinie prekursorem, gdyż w wielu krajach OGD będące częścią koncepcji open goverment funkcjonuje już kilku lat- w USA i w większości krajów UE od 2009. Jednak od wielu lat stopniowo i koncepcyjnie rozwijane i wdrażana są tam do życia systemy i projekty  związane z upowszechnieniem E-Government zmierzające do stworzenie centralnego portalu  OGD – w  katalogu zadań priorytetowych E Goverment nr B.2.12.
Głównym założeniem inicjatywy Open Government Data jest uczynienie informacji publicznych powszechnie dostępnej dla obywateli. Administracja publiczna gromadzi bowiem olbrzymie ilości danych wysokiej jakości w ramach czynności prowadzonych przez podmioty publiczne. Rządy i organy administracji publicznej wielu krajów w ramach przedsięwzięć open government, podejmują działania zmierzające do pełnej transparentności swoich  działań. W sferze dostępu do informacji publicznych, inicjatywy te stawiają sobie cele zapewnienia obywatelom dostępu połączonego w szybkim wyszukiwaniem  danych i informacji, ułatwiając przy tym możliwość ponownego ich wykorzystania. Termin „Government Data” oznacza wszelkie dane i informacje tworzone lub rejestrowane przez administrację publiczną lub organizacje podlegające administracji publicznej. Podstawowe możliwości oferowane przez te serwisy internetowe obejmują integrację zbiorów danych pochodzących z poszczególnych źródeł informacji publicznych (resortów, agend rządowych, instytucji państwowych) oraz spójne funkcje przeszukiwania tych informacji. Dostępność  danych zawartych w tzw. rejestrach publicznych ograniczają jedynie takie czynniki jak ochrona danych osobowych czy ochrona informacji niejawnych.

W połowie września tego roku  w Genewie odbyła się konferencja naukowa poświęcona prezentacji pilotażowego portalu- (opendata.admin.ch) -udostępniającego informacje/dane publiczne z rejestrów niektórych urzędów administracji federalnej Szwajcarii.  Równolegle Bundesrat zlecił Informatiksteuerungsorgan  (odpowiednik Ministerstwa Cyfryzacji ISB) we współpracy z Bundesarchiv kierownictwo i dalsze rozwijanie projektu Open Government Data.

Pilotażowy portal zapewnia jeden centralny, przyjazny dla użytkownika, łatwy dostęp do danych urzędowych administracji federalnej Szwajcarii. Tak więc obecnie dostępne są dane dotyczące np. granic gminnych Szwajcarii, statystyki ludności, danych pogodowych, dokumentów historycznych i katalogu  literatury szwajcarskiej W najbliższych miesiącach katalog danych będzie uzupełniany i aktualizowany. Na początek część swoich danych publicznych udostępniły takie instytucje jak Bundesarchiv, Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, Szwajcarskie Federalne Biuro Topografii swisstopo, Federalne Biuro Meteorologii i Klimatologii MeteoSwiss oraz Biblioteka Narodowa. Do końca 2013 do portalu dołączone zostaną dane administracji kantonalnej Kantonu Zurych.
Pilotażowy portal od września dostępny jest oline i testowany będzie przez najbliżej pół roku. W tym czasie zebrane doświadczenia uczestniczących w pilotażu urzędów zostaną wykorzystane do budowy docelowego portalu OGD. Jednocześnie ISB w ramach część projektu e-government, zobowiązany został przez Bundesrat (w Szwajcarii jest to rząd federalny) do opracowania do wiosny 2014 narodowej strategii OGD.

W Polsce, która w 2003 roku została zobowiązana jak wszystkie kraje UE do udostępniania danych publicznych, regulacje ustawowe przygotowujące nasz kraj do wprowadzenia OGD pojawiły się w 2011 – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Zapowiadane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomienie Centralnego  Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) na ten rok, raczej nie dojdzie skutku. Po ostatniej nowelizacji z 11 października tego roku  ustawy o informacji publicznej, uruchomienie CRIP planowane jest również na rok 2014.

Źródło: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Wasserfallen 11.3884 vom 29.09.2011

Jolanta Leśniewska
AP Płock/O Kutno