NIEMCY: Europejska współpraca instytucji dokumentujących system komunistyczny i inne systemy opresji

W Niemczech otwarcie akt Stasi (Staatssicherheitsdienst) stało się rzeczywistością 3 października 1990 roku, jako bezpośrednia konsekwencja i żądanie pokojowej rewolucji wraz ze zjednoczeniem Niemiec. Specjalny Przedstawiciel ds. Akt Stasi rozpoczął wówczas pracę. Wraz z uchwaleniem ustawy o aktach Stasi w dniu 29 grudnia 1991 r. powołano instytucję Federalnego Komisarza ds. Akt Stasi – dzisiejsze Archiwum Akt Stasiznajdujące się strukturze Archiwum Federalnego (Bundesarchiv). Pozostałe kraje Europy Wschodniej potrzebowały dłuższego okresu przygotowawczego zanim podobne instytucje powstały. Miało to miejsce pomiędzy 1998 a 2015- polski instytut Pamięci Narodowej powołany został spośród państwa zrzeszonych w sieci jako pierwszy. Najpóźniej powołano czeski  w 2007 – Ústavu pro studium totalitních režimů, a  w 2015 r. albański Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit.

Czytaj dalej „NIEMCY: Europejska współpraca instytucji dokumentujących system komunistyczny i inne systemy opresji”

CZECHY: Nowa Przewodnicząca Rady USTR

Dnia 29 października 2013 roku Rada Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů – USTR, odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, istniejący od 2007 roku) większością głosów wybrała swego nowego Przewodniczącego, którym została archiwistka Emilie Benešová. Zastąpiła na tym stanowisku Petruškę Šustrovou, kończącą właśnie swą pięcioletnią kadencję.
„Zadaniem Rady jest kierowanie Instytutem w taki sposób, aby był on instytucją szanowaną i posiadającą autorytet, udostępniającą wszystkim archiwalia byłych służb bezpieczeństwa”, powiedział Benešová po swym wyborze.
Emilie Benešová (ur. 1957) została członkiem Rady Instytutu (USTR) w 2012 roku. Ukończyła studia archiwalno-historyczne na Uniwersytecie Karola. W 1982 roku zatrudniła się w obecnym Archiwum Narodowym w Pradze, jako archiwista, a od 2002 roku jest kierownikiem tamtejszego Oddziału Dokumentacji Foto, Fono i Fotograficznej. Jest również redaktorem naczelnym periodyku „Historická fotografie”. W swej pracy zawodowej zajmowała się przede wszystkim opracowywaniem dokumentacji nietypowej, jej digitalizacją, jak również bezpieczeństwem archiwaliów oraz metodologią. Jako członkini Rady USTR należała do krytyków odwołanego w kwietniu tego roku dyrektora Instytutu Daniela Hermana, który był oskarżany przez partie lewicowe o nieudolność w kierowaniu Instytutem.

Czytaj dalej „CZECHY: Nowa Przewodnicząca Rady USTR”