CZECHY: Nowa Przewodnicząca Rady USTR

Dnia 29 października 2013 roku Rada Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů – USTR, odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, istniejący od 2007 roku) większością głosów wybrała swego nowego Przewodniczącego, którym została archiwistka Emilie Benešová. Zastąpiła na tym stanowisku Petruškę Šustrovou, kończącą właśnie swą pięcioletnią kadencję.
„Zadaniem Rady jest kierowanie Instytutem w taki sposób, aby był on instytucją szanowaną i posiadającą autorytet, udostępniającą wszystkim archiwalia byłych służb bezpieczeństwa”, powiedział Benešová po swym wyborze.
Emilie Benešová (ur. 1957) została członkiem Rady Instytutu (USTR) w 2012 roku. Ukończyła studia archiwalno-historyczne na Uniwersytecie Karola. W 1982 roku zatrudniła się w obecnym Archiwum Narodowym w Pradze, jako archiwista, a od 2002 roku jest kierownikiem tamtejszego Oddziału Dokumentacji Foto, Fono i Fotograficznej. Jest również redaktorem naczelnym periodyku „Historická fotografie”. W swej pracy zawodowej zajmowała się przede wszystkim opracowywaniem dokumentacji nietypowej, jej digitalizacją, jak również bezpieczeństwem archiwaliów oraz metodologią. Jako członkini Rady USTR należała do krytyków odwołanego w kwietniu tego roku dyrektora Instytutu Daniela Hermana, który był oskarżany przez partie lewicowe o nieudolność w kierowaniu Instytutem.

Po Hermanie Instytutem kieruje tymczasowo reżyser Paula Foglová. Ogłoszony już został konkurs na nowego szefa, który oficjalnie rozpocznie się w przyszłym roku. Tymczasem po opuszczeniu Rady Instytutu przez Šustrovą, będzie ona składać się z pięciu członków (jeden ustąpił wcześniej), a ustawowo ma ich być siedmiu. Kto zajmie ich miejsca zadecyduje zapewne niedługo nowowybrany Parlament Republiki Czeskiej.
Oprócz wyboru swej Przewodniczącej, na tym samym posiedzeniu Rada omówiła również propozycję przeniesienia digitalizacji materiałów archiwalnych dawnej Służby Bezpieczeństwa z USTR do (podległego mu) Archiwum Zbiorów Służb Bezpieczeństwa, po to, aby archiwum miało kontrolę nad cyfryzacją własnych materiałów. Nowy regulamin organizacyjny Instytutu ma Rada uchwalić najpóźniej do 29 listopada, a przepisy te mają wejść w życie do 1 marzec 2014 roku.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

Źródło: iDnes

Dodaj komentarz