NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie

Krupp -nazwa i tradycja tej firmy, jej właścicieli i rodziny są nierozerwalnie związane z Essen i  Villą Hügel. Co więcej, miejsce to reprezentuje styl życia wielkiego mieszczaństwa, a tym samym epokę niemieckiej historii. Dla Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach-Stiftung szczególną misją jest zachowanie tego miejsca i otaczającego je parku dla teraźniejszości i przyszłości.Trzy instytucje – jeden cel: Fundacja Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach, Archiwum Historyczne Kruppa – również należące do Fundacji Kruppa – oraz Kulturstiftung Ruhr współpracują z powodzeniem, aby utrzymać dla przyszłości archiwum gospodarcze koncernu Kruppa mieszczące się właśnie w tym pięknym obiekcie- udostępnienie społeczeństwu zbiorów koncernu jako dziedzictwa historycznego Niemiec. To miejsce jest równie symbolem etosu ludzi wielkiego kapitału przemysłowego w Niemczech, którzy poza pomnażaniem majątku, mieli na uwadze również dobro społeczne. O zbiorach archiwalnych w 1871  Alfred Krupp, syn założyciela koncernu,powiedział : „Chciałbym, aby to  nie zostało utracone”.

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie”