BIAŁORUŚ: wizyta ambasadora Izraela w Archiwum Narodowym Republiki Białoruś

26 sierpnia 2021 r. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Państwa Izrael w Republice Białoruś, Alex Goldman-Shaiman, złożył wizytę w Archiwum Narodowym Republiki Białoruś w Mińsku. W ramach spotkania z dyrektorem Archiwum, Andriej K. Demianiukiem, omówiono perspektywy i możliwe obszary współpracy oraz osiągnięto porozumienie w sprawie realizacji wspólnych projektów w zakresie działalności wydawniczej i wystawienniczej. Gość zapoznał się z pracą głównych wydziałów Archiwum Państwowego Republiki Białoruś i zwiedził archiwum. Szczególne zainteresowanie wzbudziły dokumenty dotyczące udziału Żydów w ruchu partyzanckim na terytorium Białorusi w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a także dokumenty ze spuścizn osób publicznych i polityków Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, odzwierciedlające rozwój stosunków białorusko-izraelskich.

Więcej:
Визит Посла Государства Израиль в Республике Беларусь Алекса Гольдман-Шаймана

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

ROSJA: Rosyjscy archiwiści z wizytą w Watykanie

W dniach 24-26 lutego 2016 r. odbyła się robocza wizyta szefa Federalnej Agencji Archiwów Rosji A. N. Artizowa w Watykanie.
Podczas wizyty podpisano protokół o współpracy między Rosarchiwem a Tajnym Archiwum Watykańskim. Od strony rosyjskiej dokument został podpisany przez szefa Federalnej Agencji Archiwów, ze strony Watykanu – przez kierującego Tajnym Archiwum Watykańskim arcybiskupa Jean-Louis Bruguèsa – Archiwistę Świętego Kościoła Rzymskiego.
Uzgodniono m.in., że dojdzie do rewizyty abp. Bruguèsa w Moskwie.
Rosyjska delegacja zapoznała się z pracą Tajnego Archiwum Watykańskiego i Biblioteki Watykańskiej; odwiedziła także Muzea Watykańskie.

Archiwum papieskie zostało powołane przez papieża Juliusza I w IV w.
Obecnie zasób Tajnego Archiwum Watykańskiego to 85 kilometrów bieżących dokumentacji; najstarsze zachowane zapisy pochodzą z VIII wieku

Więcej: Визит делегации российских архивистов в Ватикан

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław/O. Legnica