POLSKA: Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność”- Konferencja.

Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność”
Konferencja naukowa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 21 listopada 2013 roku, godz. 10.00.

Archiwa struktur organizacyjnych Związku NSZZ „Solidarność” (Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, regionów, regionalnych komisji koordynacyjnych, tymczasowych zarządów regionów, komisji zakładowych i tymczasowych komisji zakładowych) trafiły w latach 1989-2013 do różnych archiwów: państwowych, samorządowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych. W części z nich przechowywane są jako zbiory historyczne. Ale o dokumentacji wielu struktur NSZZ „Solidarność” nie mamy żadnej informacji, …czy ich dokumentacja ocalała?

Czytaj dalej „POLSKA: Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność”- Konferencja.”

POLSKA: “Solidarnościowe Kartki Wielkanocne”

Wystawa Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (kwiecień – maj 2013 roku)

Od 8 kwietnia 2013 roku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku można oglądać wystawę zatytułowaną “Solidarnościowe Kartki Wielkanocne”.  Wystawa została zorganizowania przez Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku we współpracy prywatnymi kolekcjonerami kart pocztowych, którzy nadesłali fragmenty swoich zbiorów.

ilokartystyka (deltiologia), czyli kolekcjonowanie kart pocztowych jest traktowane bardziej jako hobby, a nie dziedzina związana z archiwistyką. Ale pod pewnymi względami jest to wystawa wyjątkowa, ponieważ dotyczy specyficznego tematu – świątecznych wielkanocnych kartek pocztowych drukowanych przez drukarnie niezależne (podziemne) w latach 1983-1990. A nakłady ich publikacji były bardzo ograniczone. Dzisiaj cieszą i bawią swym humorem oraz są przykładami satyry okresu stanu wojennego, lub wysublimowanej symboliki tamtych czasów.


Zaproszenie

Symbolika „Solidarnościowa” oraz niepodległościowa stała się nieodłącznym elementem poczty podziemnej, która rozwinęła się bardzo szybko po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.  Znaczki, karty i stemple pocztowe początkowo posiadać miały znaczenie praktyczne przy przekazywaniu informacji, lecz bardzo szybko zyskały znacznie większe znaczenie kolekcjonerskie. Karty pocztowe były drukowane przez struktury podziemne NSZZ „Solidarność”, „Solidarności Walczącej”, Federacji Młodzieży Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i innych organizacji. Pocztówki były też czasem wykorzystywane jako ilustracje biuletynów wydawanych przez struktury podziemne NSZZ „Solidarność” oraz zagraniczne komitety wspierania „Solidarności”.
Znaczenie kolekcjonerskie kart poczty podziemnej, łatwość ich sprzedaży i kolportażu pomagała strukturom podziemnym w sprawnym gromadzeniu środków na prowadzenie działalności wydawniczej, zakup papieru i farby drukarskiej. Jednak musimy pamiętać, ze za drukiem tych kart stali ludzie, którym ich drukowanie w latach osiemdziesiątych groziło więzienie.

 

Czytaj dalej „POLSKA: “Solidarnościowe Kartki Wielkanocne””

POLSKA: Nowy nabytek Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stara się aktywnie gromadzić materiały archiwalne dokumentujące działalność struktur oraz działaczy Związku, a także materiały fotograficzne i audiowizualne dotyczące istotnych wydarzeń. Zgromadzona dokumentacja jest opracowywana i systematyczne udostępniana badaczom.


Ze zbiorów AKKS sygn. 347/31/8, fot. NN

Nowym cennym nabytkiem z końca lutego 2013 roku jest  zbiór  fotografii  przekazanych Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS) przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku.  Zawiera on głównie fotografie dokumentujące budowę oraz uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 roku w Gdańsku. Ta część materiałów została dołączona w AKKS  do zespołu akt i dokumentacji technicznej sygn. 347/31 – „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku” z lat 1980-1981. Materiały zgromadzone w tym zespole akt zawierają zarówno rysunki architektoniczne i konstrukcyjne projektu Pomnika, jak i wytrzymałościowe obliczenia konstrukcyjne oraz wycinki prasowe dotyczące budowy i projekty programów uroczystości jego odsłonięcia. 
Czytaj dalej „POLSKA: Nowy nabytek Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność””

POLSKA: Akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS) przejęło 26 lutego 2013 roku w nowe interesujące materiały. Są to bardzo interesujące i kompletne akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe z lat 1989 – 1997 (około 2,5 metrów bieżących dokumentacji). Niewiele akt Komitetów Obywatelskich „Solidarność” zachowało się w zbiorach archiwów historycznych.


Ulotka wyborcza ze zbiorów AKKS sygn. 347/120

 

Czytaj dalej „POLSKA: Akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku”