POLSKA: Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność”- Konferencja.

Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność”
Konferencja naukowa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 21 listopada 2013 roku, godz. 10.00.

Archiwa struktur organizacyjnych Związku NSZZ „Solidarność” (Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, regionów, regionalnych komisji koordynacyjnych, tymczasowych zarządów regionów, komisji zakładowych i tymczasowych komisji zakładowych) trafiły w latach 1989-2013 do różnych archiwów: państwowych, samorządowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych. W części z nich przechowywane są jako zbiory historyczne. Ale o dokumentacji wielu struktur NSZZ „Solidarność” nie mamy żadnej informacji, …czy ich dokumentacja ocalała?

Bez znajomości materiałów źródłowych, a co ważniejsze, bez wiedzy gdzie takie informacje można znaleźć, nie jest możliwe prowadzenie badań naukowych, w tym także pisanie najnowszej historii Polski oraz NSZZ „Solidarność”. Nie jest też możliwe szybkie i sprawne opracowanie w różnych archiwach tej dokumentacji, w celu udostępnieniu jej badaczom.
Konferencja pt. Rozproszone Archiwa NSZZ „Solidarność” skierowana jest do środowisk naukowych i akademickich – szczególnie historyków, archiwistów i socjologów poszukujących materiałów badawczych, niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.  Podczas konferencji przedstawione zostaną informacje o zawartości archiwów NSZZ „Solidarność” z lat 1980 -1990, które zostały rozproszone po całej Polsce. Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się również forum wymiany doświadczeń dotyczących opracowania archiwaliów związkowych.
W pierwszej części konferencji przewidziano wystąpienia, w których swoje zbiory struktur Związku przedstawią między innymi: Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Archiwum Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, Archiwum Zarządu Regionu Środkowowschodniego w Lublinie, Fundacja „Wielkopolskie Archiwum Solidarności” w Poznaniu, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego „Sowinec” w Krakowie, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, archiwa państwowe w Gdańsku i Szczecinie, Okręgowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy oraz Instytut Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie w Bremie.
Wydarzenie zakończy dyskusja dotycząca potrzeby opracowania przewodnika książkowego   i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ „Solidarność”. Przewodnik po rozproszonych zbiorach NSZZ „Solidarność” stanowiłby istotną pomoc           w poszerzaniu dostępu do materiałów do badań naukowych nad historią Związku NSZZ „Solidarność”, a także w opracowaniu tych zbiorów przez archiwistów. W dyskusji oprócz zaproszonych gości oraz autorów niektórych referatów, mogą wziąć udział słuchacze – uczestnicy konferencji.

Organizatorem konferencji jest Komisja Krajowa NSZZ  ”Solidarność”.  Konferencja Rozproszone  archiwa NSZZ „Solidarność” odbędzie się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 21 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 16.00.
Dla wszystkich słuchaczy wstęp jest wolny.

Stanisław Flis
Archiwum Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

Program