POLSKA: Akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS) przejęło 26 lutego 2013 roku w nowe interesujące materiały. Są to bardzo interesujące i kompletne akta Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe z lat 1989 – 1997 (około 2,5 metrów bieżących dokumentacji). Niewiele akt Komitetów Obywatelskich „Solidarność” zachowało się w zbiorach archiwów historycznych.


Ulotka wyborcza ze zbiorów AKKS sygn. 347/120

 

Oprócz protokołów z zebrań ogólnych oraz zebrań prezydium Komitetu, w dokumentacji znajdują się materiały rejestracyjne kandydatów w wyborach samorządowych startujących z list Warszawskiego Porozumienia Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w 1990 roku, a także materiały i analizy przebiegu kampanii wyborczych. Interesujący fragment przejętej dokumentacji stanowi korespondencja napływająca do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z prośbami o prośbami o pomoc i interwencję, a także materiały związane wydawanym biuletynem. Oprócz akt przejęto również ulotki, plakaty i transparenty z kampanii wyborczych w latach 1989 i 1990.
Akta Komitetu Obywatelskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Praga Południe zastały wpisane do ewidencji zbiorów  Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS) jako zespół akt nr  347/120. 
Wszystkie nabytki dla Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” są bardzo cenne i wzbogacają naszą oraz historyków wiedzę o działaniu struktur Związku i obrazu tamtych czasów. Dziękujemy Pani Annie Średnickiej z Warszawy za przekazanie nam informacji o pozostających bez opieki tak cennych zbiorach.
Apelujemy do osób, które działały w NSZZ „Solidarność” i zachowały w domach akta dotyczące działalności struktur Związku: Komisji Zakładowych, Zarządów Regionów, KKP, Komisji Krajowej lub Komitetów Obywatelskich „Solidarność” o przekazywanie tej dokumentacji do działających Archiwów Zarządów Regionów lub Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Nie pozwólmy, aby historię „Solidarności” pisano dalej bez akt „Solidarności”.

Stanisław Flis
Archiwum Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”