POLSKA: Nowy nabytek Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stara się aktywnie gromadzić materiały archiwalne dokumentujące działalność struktur oraz działaczy Związku, a także materiały fotograficzne i audiowizualne dotyczące istotnych wydarzeń. Zgromadzona dokumentacja jest opracowywana i systematyczne udostępniana badaczom.


Ze zbiorów AKKS sygn. 347/31/8, fot. NN

Nowym cennym nabytkiem z końca lutego 2013 roku jest  zbiór  fotografii  przekazanych Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS) przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku.  Zawiera on głównie fotografie dokumentujące budowę oraz uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 roku w Gdańsku. Ta część materiałów została dołączona w AKKS  do zespołu akt i dokumentacji technicznej sygn. 347/31 – „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku” z lat 1980-1981. Materiały zgromadzone w tym zespole akt zawierają zarówno rysunki architektoniczne i konstrukcyjne projektu Pomnika, jak i wytrzymałościowe obliczenia konstrukcyjne oraz wycinki prasowe dotyczące budowy i projekty programów uroczystości jego odsłonięcia. 


Ze zbiorów AKKS sygn. 347/31/8, fot. NN

Pozostałe fotografie z przekazanego zbioru zostają dołączone do Kolekcji Fotografii Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wszystkie dary dla Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” są bardzo cenne i wzbogacają naszą oraz historyków wiedzę o działaniu struktur Związku i obrazu tamtych czasów. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym osobom za przekazane do Archiwum Historycznego dary. Apelujemy również do osób, które działały w strukturach NSZZ „Solidarność”, które zachowały w domach akta dotyczące działalności struktur Związku: Komisji Zakładowych, Zarządów Regionów, KKP czy Komisji Krajowej o przekazywanie takiej dokumentacji do działających Archiwów Zarządów Regionów lub Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Nie pozwólmy aby historię „Solidarności” pisano dalej bez akt „Solidarności”.

Stanisław Flis
Archiwum Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”