MRA: Ankieta dotycząca udostępniania zasobu i rozpowszechniania informacji o archiwach

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała na swojej stronie internetowej ankietę, która ma na celu identyfikację i zrozumienie problemów różnych instytucji z zasobem archiwalnym na świecie w dziedzinie udostępniania. Ankieta przeprowadzona była w 2020 r. ale ponieważ niedawna epidemia COVID-19 miała wpływ na zagadnienia związane z dostępem do zasobów archiwalnych Grupa Ekspertów ds. Udostępniania i Promocji – EGRSO (Expert Group on Research Services and Outreach) postanowiła ponowić ją, uwzględniając doświadczenia płynące z pandemii. Przypomnijmy, do zadań grupy należy: badanie najlepszych praktyk w administrowaniu zadaniami publicznymi dla ludności (online i osobiście), analiza zagadnienia udostępniania, takich jak cyfryzacja która służy potrzebom klientów, zagadnienia standaryzacji pozyskiwania i analizowania danych klientów pod kątem ich potrzeb, standardy oceny programów udostępniania oraz eksploatacja innowacyjnych programów w zakresie dostępu do archiwów i potrzeb badawczych klientów. *

Czytaj dalej „MRA: Ankieta dotycząca udostępniania zasobu i rozpowszechniania informacji o archiwach”

MRA: Wyniki ogólnoświatowej ankiety na temat „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie”

Międzynarodowa Rada Archiwów przedstawiła na swojej stronie internetowej wyniki  ankiety zatytułowanej „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie” (Classement et description archivistiques : pratiques à l’échelle mondiale). Celem ankiety było dostarczenie MRA informacji o aktualności i użyteczności międzynarodowych standardów archiwalnych, w kontekście przejścia niejako na wyższy poziom organizacji archiwalnej realizowany w opracowywanym obecnie nowym standardzie Records in Contexts. Celem jest  dostosowanie standardów MRA (wszystkich) do przyszłych wymagań metodycznych rysujących się przed archiwami. Odrębnym kontekstem ankietyzacji jest dostrzegana przez MRA potrzeba  w obszarze wsparcia i nauczania archiwistów przez platformę e-learningowa MRA.  Obecnie prowadzone są trzy kursy: Wstęp do zarządzania archiwizacją (Introduction à la gestion de l’archivage), Zrozumieć i korzystać z Uniwersalnej Deklaracji Archiwów (Comprendre et utiliser la Déclaration Universelle sur lesArchives), Organizacja archiwów rodzinnych (Organiser les archives familiales).
Omawiana ankieta poprzedza opracowywany kurs e-learningowy, który będzie poświęcony  porządkowaniu archiwaliów i opisowi archiwalnemu. Jej wyniki maja dać szeroki obraz praktyk stosowanych na całym świecie, w szczególności w odniesieniu do stopnia przyjęcia standardów międzynarodowych, do narzędzi służących do ich praktycznego wdrażania, a w dalszej perspektywie do zdefiniowania wyzwań stojących przed  archiwistami w przyszłości.
Planowany przez MRA moduł nauczania porządkowania opisu archiwalnego będzie miał na celu uzupełnienie, a nie powielanie, oferty edukacyjnej dostępnej dla profesjonalistów zajmujących się archiwizacją. Kurs będzie skierowany, w szczególności do osób, członków MRA lub nie, które nie mają dostępu do szkoleń uniwersyteckich w zakresie archiwizacji lub zarządzania dokumentacją. Jest zrozumiałym, że aby opracować odpowiedni model nauczania, niezbędnym jest zrozumienie obecnych praktyk i trudności napotykanych w „archiwistykach” na całym świecie.

Czytaj dalej „MRA: Wyniki ogólnoświatowej ankiety na temat „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie””