UKRAINA: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie publikuje autografy polskich królów hetmanów

W celu zapewnienia zdalnego dostępu do informacji o dokumentach archiwalnych, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie publikuje na swojej stronie internetowej cyfrowe kopie dokumentów (obecnie w liczbie 150) z zespołu archiwalnego nr 132 „Zbiór listów osób państwowych, publicznych i kościelnych Ukrainy, Polski i innych krajów”.
Zespół powstał w XIX wieku i liczy 1234 jednostki archiwalne, które są w pełni zdigitalizowane. Dokumenty zostały napisane w języku łacińskim, polskim, niemieckim, ukraińskim, włoskim, francuskim, angielskim, rosyjskim, tureckim i węgierskim; wśród nich znajdują się listy ukraińskich hetmanów Bohdana i Jurija Chmielnickich (14 listów z lat 1653–1661), królów polskich Zygmunta I, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego, królowych polskich: Marii Ludwiki Gonzagi i Marysieńki Sobieskiej, cesarza austriackiego Leopolda I, sułtana Mustafy czy króla szwedzkiego Karol XII. Ponadto, w zbiorze znajdują się listy magistratów różnych miast do Lwowa, urzędników świeckich i kościelnych, posłów na Sejm, komisarzy królewskich, większość zbiorów to listy osób prywatnych.

Kopie dokumentów

Więcej: Центральний державний історичний архів України, м. Львів оприлюднив сотні архівних справ з автографами гетьманів та королів

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocławu O/Legnica

NIEMCY: Na skrzyżowaniu archiwalnych i bibliotecznych dróg – Calliope i ZDN

Współpraca na gruncie tworzenia tematycznych portali i baz danych pomiędzy różnymi instytucjami przechowującymi materiały archiwalne, jest zjawiskiem coraz częstszym. Szczególnie jest to widoczne we współpracy wszelkiego rodzaju archiwów i bibliotek. Daje to bowiem maksymalny efekt informacyjny, standaryzuje opisy i dostosowuje się do oczekiwań użytkowników. Przykładem tego typu działań są ściśle ze sobą powiązane dwa przedsięwzięcia Centralna Baza Spuścizn (Die Zentrale Datenbank Nachlässe ZDN) i „Calliope – Portal” prowadzone przez Bundesarchiv, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (dalej: SBB-PK)) oraz setki współdziałających z nimi instytucji.
ZDN stworzona została z inicjatywy Bundesarchiv i wspierających je instytucji. Powstała w oparciu o opublikowany katalog autorstwa Wolfganga Mommsena  „Spuścizny w niemieckich archiwach” (część I, 1971, Część II 1981). Katalog Mommsena  zawierał informacje o około 7000 tego typu zbiorach archiwalnych,  wraz z danymi o ich lokalizacji, krótkie informacje o biografii twórcy  oraz zawartości i cechach poszczególnych zbiorów. Te pracowicie zebrane informacje dostępne były przez długie lata tylko w formie informatora w postaci książkowej. Od 1992 roku Archiwum Federalne  (Bundesarchiv)  poprzez ankietyzację setek instytucji, uzupełniało te dane o zasoby kolejnych archiwów i innych przechowawców  niemieckich oraz zagranicznych nie uwzględnionych przez  Mommsena i z czasem przenosiło je do stworzonej do tego celu bazy danych.  

Czytaj dalej „NIEMCY: Na skrzyżowaniu archiwalnych i bibliotecznych dróg – Calliope i ZDN”