Belgia: „Wszystko gdzieś się dzieje: Archiwa i informacja geograficzna”

W dniu 25 listopada 2013 r. w Brukseli odbędą się warsztaty poświęcone dokumentacji geograficznej. Warsztaty mają uświadomić wagę dokumentacji geograficznej w zasobie archiwalnym i dla zasobu archiwalnego. Organizatorami są Archiwa Państwowe Belgii.
Warsztaty mają zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
1. Cyfrowa informacja geograficzna musi być przechowywana wieczyście, podczas gdy nie istnieje metoda oceny wartości oceny tejże dokumentacji, a dane były bezpowrotnie tracone w przeszłości i tracone są teraz.
2. Informacja geograficzna i związana z nią technologia powinny odgrywać kluczową rolę w dostępie do informacji archiwalnej.

Celem warsztatów jest znalezienie rozwiązania problemów wyżej wyartykułowanych wspólnie przez środowisko archiwistów i geografów.  Stąd warsztaty będą się składały z części teoretycznej obejmującej takie zagadnienia jak: konfrontacja najważniejszych wyzwań związanych z wymienionymi zagadnieniami, wstępne wprowadzenie do kontekstu i instytucji z nimi powiązanymi, a wreszcie rola technologiczna cyfrowej informacji geograficznej dla danych, których używamy codziennie.

Czytaj dalej „Belgia: „Wszystko gdzieś się dzieje: Archiwa i informacja geograficzna””

MRA: Bruksela 2013. Doroczna konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów  ogłosiła miejsce i termin  tegorocznej konferencji archiwów.
Podczas Międzynarodowego Kongresu Archiwów, w sierpniu 2012 r. w australijskim Brisbane, podjęto decyzję o zastąpieniu Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów CITRA przez Konferencję Roczną. Pierwsze spotkanie nowego typu odbędzie się w dniach 23- 24 listopada 2013 r. w Brukseli. Tematem przewodnim będzie: „Odpowiedzialność, transparentność i dostęp do informacji”. Konferencja związana będzie z realizowanymi inicjatywami: „Open Government Partnership” nakierowanymi na transparentność w rządzeniu i rolę archiwów w gwarantowaniu transparentności rządzenia oraz „Open Data” czyli dostępnością do danych publicznych. Nowoczesne technologie ujawniły nowe wyzwania stojące przed archiwami, administracją i społeczeństwem. Konferencja ma na celu przybliżyć gamę różnych problemów związanych z wymienionymi tematami.

Opublikowano już wstępny program. Przewidziano trzy równoległe seanse: „Otwarty rząd i dostęp do danych publicznych”,  „Aktualne wyzwania w dziedzinie records management”, „Prawda i pojednanie”. Interesująco przedstawia się tematyka sesji równoległych, które w kilku blokach będą  omawiać takie zagadnienia jak: otwarty rząd i dostęp do danych publicznych, aktualne zadania w dziedzinie records management. Warto zwrócić uwagę na wystąpienie Aurélien Conraux, szefa do spraw zarządzania dokumentacją i archiwum  Biblioteki Narodowej Francji (B.N.F.) pt: „Records management czy za jego pomocą można zarządzać wszystkimi dokumentami i danymi?  Teoria i praktyka zarządzania w Bibliotece Narodowej Francji”. Warto przypomnieć, przy okazji informacji o tym wystąpieniu, że instrukcja kancelaryjna B.N.F. uważana jest za wzorcową i jako taka została zamieszczona na stronach Archiwów Francji.

Czytaj dalej „MRA: Bruksela 2013. Doroczna konferencja MRA”