BELGIA: Poszukiwania archiwalne – przewodnik dla użytkowników

Archiwa Państwowe Belgii, przy okazji informacji o ilości zasobu archiwalnego udostępnianego użytkownikom online, przypomniały o sposobach korzystania z zasobu archiwalnego. Z opublikowanej  6 lutego 2018 r. notatki wynika, że zasób archiwów belgijskich liczy 330 km linearnych akt, 38 tys. pieczęci. Pewna cześć tego zasobu jest dostępna w formie zdigitalizowanej online. Cyfryzacji i udostępnieniu online poddano zasób cieszący się najwyższym wykorzystaniem przez użytkowników. Złożyły się nań źródła o charakterze genealogicznym, akta katastralne i dokumentacja związana z I wojną światową.
Na zdigitalizowane źródła genealogiczne złożyły się:
– rejestry parafialne obejmujące 358 rejestrów chrztów, małżeństw i zgonów liczących 49.964 obrazów cyfrowych zawierające 99.928 stron.
– rejestry stanu cywilnego (udostępniono zgodnie z obowiązującym w Belgii prawem akta starsze niż 100 lat) około 1 mln skanów.
– spisy studentów Uniwersytetu w Louvain z lat 1426 – 1797;
Archiwa I wojny światowej objęły: 6000 fotografii, 1000 afiszy, 1200 obrazów, akwarel i karykatur, Akta Państwowego Komitetu Pomocy Żywnościowej 1914 – 1919, sprawozdania parafialne z wojny 1914  – 1918, plakaty rozklejane w Hasselt w latach 1914 – 1919;
Na zdigitalizowany zasób z okresu II wojny światowej złożyły się alfabetyczne wykazy szkód wojennych.
Inne interesujące zdigitalizowane zbiory to: dokumentacja naturalnego ruchu ludności z lat 1841 – 1976; tablice statystyczne Belgii i Konga Belgijskiego 1870 – 1995.

Czytaj dalej „BELGIA: Poszukiwania archiwalne – przewodnik dla użytkowników”

BELGIA: Święty Mikołaj z archiwum w Gandawie

Gandawa, stare wschodnio flandryjskie, uniwersyteckie miasto o korzeniach sięgających czasów celtyckich. Położone u ujścia rzeki Leie do Skaldy, skąd wziął się źródłosłów nazwy miasta „ganda” czyli, po celtycku, zbieg rzek;  (Gandawa po flandryjsku Gent, po francusku Gant).
W Gandawie znajduje się siedziba jednego z 19 belgijskich archiwów państwowych. Cztery z nich to archiwa centralne, a pozostałe 15 tworzy sieć archiwów prowincjonalnych podzieloną na dwie grupy: archiwa walońskie- 8 i flandryjskie- 7. Jednym z flandryjskich archiwów jest Gandawa (pozostałe to: Anvers, Beveren, Bruges, Courtrai, Hasselt i Louvain).
W roku 2012 w zasobach Archiwum Państwowego w Gandawie odkryto „Wielką księgę Świętego Mikołaja”.
Święty Mikołaj z Miry jest patronem jednej z parafii w Gandawie. Cieszy się w mieście wielką estymą. W roku 2008 w tamtejszym archiwum państwowym zakończono inwentaryzację części akt szkoły średniej (école normal) bez części akt dotyczących zagadnień organizacyjnych. Zinwentaryzowana część objęła głównie zagadnienia dydaktyczne.

Św. Mikołaj z Gandawy
fot. Archives de l’État à Gand

Czytaj dalej „BELGIA: Święty Mikołaj z archiwum w Gandawie”

BELGIA: XIV Dni Archiwów Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve

Na 24 i 25 kwietnia 2014 r. zaplanowane zostały obchody XIV Dni Archiwów organizowane przez Uniwersytet Louvain-la-Neuve w Belgii. W ramach obchodów zorganizowana będzie dwudniowa sesja, której mottem jest: „Projektowanie archiwów- w kierunku nowych podstaw” (Projeter les archives vers de nouveaux fondements). Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że współczesny kontekst wytwarzania dokumentacji jest bardzo mocno obciążony nowymi informacjami, które są przypisywane do wytwarzanej informacji. Ten proces wiąże się z przejściem od dokumentacji tradycyjnej do cyfrowej. Zarządzanie dokumentacja ewoluowało, a procesy i procedury pracy uległy modyfikacji. W konsekwencji wytwarzanie informacji, relacje w bazach danych i ich udostępnianie zarówno szerokim rzeszom użytkowników, jak i wyspecjalizowanym historykom ulegają głębokim przemianom. Ta sytuacja stawia przed archiwistami pytanie o kierunki rozwoju archiwistyki na przyszłość.

Czytaj dalej „BELGIA: XIV Dni Archiwów Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve”

Belgia: „Wszystko gdzieś się dzieje: Archiwa i informacja geograficzna”

W dniu 25 listopada 2013 r. w Brukseli odbędą się warsztaty poświęcone dokumentacji geograficznej. Warsztaty mają uświadomić wagę dokumentacji geograficznej w zasobie archiwalnym i dla zasobu archiwalnego. Organizatorami są Archiwa Państwowe Belgii.
Warsztaty mają zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
1. Cyfrowa informacja geograficzna musi być przechowywana wieczyście, podczas gdy nie istnieje metoda oceny wartości oceny tejże dokumentacji, a dane były bezpowrotnie tracone w przeszłości i tracone są teraz.
2. Informacja geograficzna i związana z nią technologia powinny odgrywać kluczową rolę w dostępie do informacji archiwalnej.

Celem warsztatów jest znalezienie rozwiązania problemów wyżej wyartykułowanych wspólnie przez środowisko archiwistów i geografów.  Stąd warsztaty będą się składały z części teoretycznej obejmującej takie zagadnienia jak: konfrontacja najważniejszych wyzwań związanych z wymienionymi zagadnieniami, wstępne wprowadzenie do kontekstu i instytucji z nimi powiązanymi, a wreszcie rola technologiczna cyfrowej informacji geograficznej dla danych, których używamy codziennie.

Czytaj dalej „Belgia: „Wszystko gdzieś się dzieje: Archiwa i informacja geograficzna””

BELGIA: Rejestry parafialne i stanu cywilnego online.

Archiwum Państwowe Belgii poinformowało, że od końca stycznia 2013 r. na jego stronie internetowej zostało udostępnione ponad 15 milionów skanów stron wpisów z rejestrów parafialnych i stanu cywilnego. Obejmują one akta urodzeń, chrztów, małżeństw i zgonów od XVI w. do 1912 r. zgromadzone w  25 tys. rejestrach metrykalnych. W Belgii, podobnie jak w Polsce, obowiązuje stuletni okres nieupubliczniania akt tego typu. Zamieszczone skany z akt udostępnione są w takiej rozdzielczości w jakiej zostały wykonane, a użytkownik poprzez powiększania (zoomowanie) może odczytywać także detale. Digitalizacja zasobu archiwów belgijskich rozpoczęła się w 2002 r. poprzez realizację projektu „Digit”.  Od 2009 r. rezultaty digitalizacji dostępne były dla badaczy w pracowni naukowej centrali archiwów państwowych, a od stycznia 2013 dostępne są online dla wszystkich. Digitalizacja ksiąg parafialnych wykonana zastała z ich oryginałów, zaś akta stanu cywilnego sprzed 1870 r. zostały zdigitalizowane z 28 tys mikrofilmów, młodsze są wykonywane z oryginalnych ksiąg.

Czytaj dalej „BELGIA: Rejestry parafialne i stanu cywilnego online.”

HOLANDIA: Archiwa bez Granic- Kongres międzynarodowy.

W dniach 30 i 31 sierpnia 2010r. w Palais de la paix w Hadze odbędzie się międzynarodowy kongres pod hasłem: Archiwa bez granic- Międzynarodowy kongres o znaczeniu archiwów dla praw człowieka, dobrego zarządzania, praktyk państw narodowych i tożsamości narodowej. Kongres ma położyć nacisk na znaczenie archiwów dla dobrego rządzenia w kontekście międzynarodowym, albowiem w świecie globalnym znaczenie archiwów przekracza granice narodowe. Uwaga skoncentrowana będzie na czterech dużych blokach tematycznych:

1. Archiwa jako „milczący świadkowie”. Przynależność archiwów do stref międzynarodowych gdzie prawa człowieka są zagrożone.

2. Archiwea trybunałów międzynarodowych jak: Trybunał do spraw Jugosławii lub organizacji międzynarodowych lub ponadnarodowych jak Komisja Europejska, które przenikają granice państw. Co przytrafia się archiwom, które nie są podporządkowane międzynarodowym prawom archiwalnym.

3. Rola i znaczenie archiwów w rozwoju tożsamości narodowej i rozwoju państw narodowych. Zarządzanie archiwami jest, na przykład, nieodzowne dla prawa własności lub prawa obywateli do informacji.

4. W jaki sposób archiwiści mogą zaoferować wsparcie dla kolegów z innych części świata? Czy istnieje solidarność międzynarodowa archiwistów?

Kongres organizują: Holenderskie Stowarzyszenie Archiwistów (KVAN) i Flamandzkie Stowarzyszenie Archiwistów i Bibliotekarzy (VVBAD)

Więcej:

Archives without Borders

oprac. Adam Baniecki
AP O/Lubań

BELGIA: Notariat i archiwa – dzień studyjny

W bieżącym roku mija 10 lat od uchwalenia nowego prawa o notariacie w Belgii. Prawo to było istotnie nie tylko dla funkcjonowania notariatu, ale również i dla archiwów. Wśród zasadniczych zmian pojawił się zapis obligujący przekazywanie do archiwów państwowych minut i repertoriów notarialnych po 75 latach.
W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Belgii zorganizowało 5 maja Dzień studyjny, którego celem była pierwsza ocena i sporządzenie bilansu z wykonania prawa o notariacie, przechowywania oraz przedstawienie jak wygląda archiwizacja „elektronicznego notariatu”.

Oprac.  Agnieszka Wojciechowska
AP Płock