Belgia: „Wszystko gdzieś się dzieje: Archiwa i informacja geograficzna”

W dniu 25 listopada 2013 r. w Brukseli odbędą się warsztaty poświęcone dokumentacji geograficznej. Warsztaty mają uświadomić wagę dokumentacji geograficznej w zasobie archiwalnym i dla zasobu archiwalnego. Organizatorami są Archiwa Państwowe Belgii.
Warsztaty mają zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
1. Cyfrowa informacja geograficzna musi być przechowywana wieczyście, podczas gdy nie istnieje metoda oceny wartości oceny tejże dokumentacji, a dane były bezpowrotnie tracone w przeszłości i tracone są teraz.
2. Informacja geograficzna i związana z nią technologia powinny odgrywać kluczową rolę w dostępie do informacji archiwalnej.

Celem warsztatów jest znalezienie rozwiązania problemów wyżej wyartykułowanych wspólnie przez środowisko archiwistów i geografów.  Stąd warsztaty będą się składały z części teoretycznej obejmującej takie zagadnienia jak: konfrontacja najważniejszych wyzwań związanych z wymienionymi zagadnieniami, wstępne wprowadzenie do kontekstu i instytucji z nimi powiązanymi, a wreszcie rola technologiczna cyfrowej informacji geograficznej dla danych, których używamy codziennie.

Taki ujęcie problemu ochrony danych geograficznych wynika z faktu, że niezliczona ilość informacji dnia codziennego złożona jest właśnie z informacji geograficznych.
Poruszenie problematyki informacji geograficznej w kontekście archiwalnym wynika z faktu, że pomimo iż przejście od geograficznej dokumentacji papierowej do cyfrowej odbyło się już przed laty, to do tej pory zagadnienia metody archiwizacji tej dokumentacji znajdują się w fazie początkowej. Taki stan rzeczy prowadzi do bezpowrotnej utraty dużej ilości cennych danych.

Na podstawie:
Atelier « Tout arrive quelque part : Archives et information géographique » 25 novembre 2013 – Bruxelles
oprac: Adam Baniecki
AP. Lubań