MRA: Bruksela 2013. Doroczna konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów  ogłosiła miejsce i termin  tegorocznej konferencji archiwów.
Podczas Międzynarodowego Kongresu Archiwów, w sierpniu 2012 r. w australijskim Brisbane, podjęto decyzję o zastąpieniu Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów CITRA przez Konferencję Roczną. Pierwsze spotkanie nowego typu odbędzie się w dniach 23- 24 listopada 2013 r. w Brukseli. Tematem przewodnim będzie: „Odpowiedzialność, transparentność i dostęp do informacji”. Konferencja związana będzie z realizowanymi inicjatywami: „Open Government Partnership” nakierowanymi na transparentność w rządzeniu i rolę archiwów w gwarantowaniu transparentności rządzenia oraz „Open Data” czyli dostępnością do danych publicznych. Nowoczesne technologie ujawniły nowe wyzwania stojące przed archiwami, administracją i społeczeństwem. Konferencja ma na celu przybliżyć gamę różnych problemów związanych z wymienionymi tematami.

Opublikowano już wstępny program. Przewidziano trzy równoległe seanse: „Otwarty rząd i dostęp do danych publicznych”,  „Aktualne wyzwania w dziedzinie records management”, „Prawda i pojednanie”. Interesująco przedstawia się tematyka sesji równoległych, które w kilku blokach będą  omawiać takie zagadnienia jak: otwarty rząd i dostęp do danych publicznych, aktualne zadania w dziedzinie records management. Warto zwrócić uwagę na wystąpienie Aurélien Conraux, szefa do spraw zarządzania dokumentacją i archiwum  Biblioteki Narodowej Francji (B.N.F.) pt: „Records management czy za jego pomocą można zarządzać wszystkimi dokumentami i danymi?  Teoria i praktyka zarządzania w Bibliotece Narodowej Francji”. Warto przypomnieć, przy okazji informacji o tym wystąpieniu, że instrukcja kancelaryjna B.N.F. uważana jest za wzorcową i jako taka została zamieszczona na stronach Archiwów Francji.

 

Innym zapowiadającym się interesująco referatem togo działu będzie wystąpienie Inge Schoups, dyrektor archiwów miasta Anver we Francji: „Transparentność dzięki digitalizacji zintegrowanej z zarządzaniem dokumentacją i archiwiwizacją. Praktyka przyjęta w archiwum miasta Anver z punktu widzenia unikania dublowania i wyeliminowania dokumentów papierowych”. Dostęp do informacji to blok, w którym przewidziano kilka interesujących wystąpień głównie związanych z procesami dochodzenia do otwarcia informacji publicznej. Przywołane zostaną przykłady z Włoch, Korei Południowej, Szwajcarii i innych państw. Records management, podejście rządów -niezwykle interesująco zapowiadający się blok, w którym zostaną poruszone takie zagadnienia jak: Hervé Lemoine, dyrektor międzyministerialnego zarządu Archiwów Francji: „Dane osobowe w archiwach publicznych, odpowiedzialność i transparentność rządów wobec obecnych i przyszłych pokoleń” czy Davied Fricker, dyrektor generalny Archiwów Narodowych Australii: „Mapa drogowa działalności digitalizacyjnej Archiwów Narodowych Australii”. Blok poświęcony zagadnieniom prawnym związanym z napięciami pojawiającymi się na styku pomiędzy prawem a informacją i ochroną danych. Omówionych tu zostanie kilka przypadków, głównie europejskich, problemów prawnych oraz politycznych i ich rozwiązań. Sesja cyklu „Rola archiwisty i records management” obejmie spory blok składający się z zebranych doświadczeń w relacjach pomiędzy zarządzającymi informacją w jednostkach organizacyjnych i ich wpływem na ocenę spuścizny archiwalnej, która pozostanie dla przyszłych pokoleń. Blok ten, rozciągnięty został na dwa dni, a nacisk, poruszanych w nim zagadnień, położony został na metody pracy nadzoru archiwalnego. Blok zatytułowany „Zaangażowanie obywateli wobec rządu; archiwa i historia”, także rozłożony na dwa dni, objął objął tematykę związaną z szeroko pojętym udostępnianiem zasobu. Ma być tu mowa o takich inicjatywach jak europejski portal archiwalny, czy projekty realizowane wspólnie przez archiwa, biblioteki i muzea z zakresu udostępniania danych geograficznych, a wreszcie sporo uwagi zostanie poświęcone internetowi jako nowej formie organizacji dostępu do zasobów archiwalnych.

Niezwykle interesująco zapowiadają się dwa bloki, którego wspólnym mianownikiem jest działalność Międzynarodowej Rady Archiwów: pierwszy poświęcony będzie omówieniu ostatniego okresu działalności Rady, widzianemu głównie z punktu widzenia organizacyjnego. Drugi  zatytułowany „Zoom programu MRA” obejmie zagadnienia prowadzonych inicjatyw lub wdrażanych produktów Rady. Szczególną uwagę zwraca Inicjatywa MAST- Mobile Assistance for Archives Standarisation (Mobilna pomoc w standaryzacji archiwów) oraz omówienie zakończonego i oficjalnie zaprezentowanego w 2012 r. na kongresie archiwów w Brisbane projektu pt: „Skrzynka z narzędziami”.
Z zaprezentowanego wstępnego programu pierwszej Rocznej Konferencji Archiwów wynika, że będzie to najważniejsza tegoroczna konferencja międzynarodowa obejmująca kluczowe dla światowej i narodowej archiwistyki problemy.

Oprac: Adam Baniecki
AP Lubań

Wiecej: Materiały MRA