CZECHY: Kolokwium o epidemiach zorganizowane w Archiwum w Pradze

W ramach cyklu Kolokwiów Naukowych, organizowanych przez Archiwum Stołecznego Miasta Pragi w najbliższy czwartek, 23 listopada 2023 r., odbędzie się konferencja nt. „Miasta i epidemie w Czechach – od średniowiecza do XIX w. (Města a epidemie v českých zemích – od středověku na práh 19. století), którego program jest już dostępny.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Archiwum miasta Pragi (Archiv hl. města Prahy), mieszczącego się w dzielnicy Chodovec, ul. Archivní 6. Rejestracja uczestników w godzinach 8:45 – 9:20. Wystąpienia podzielono na cztery bloki. Po każdym przewidziana jest dyskusja, a następnie przerwa na kawę lub inny posiłek. W ramach pierwszego z nich odbędzie się w godzinach 9:30 – 11:20. Planowane są cztery wystąpienia:
Karel Černý (Instytut Historii Medycyny i Języków Obcych, I Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze), „Morze zarazy: Konceptualizacja epidemii od średniowiecza do rewolucji mikrobiologicznej”,
Robert Šimůnek (Instytut Historyczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej), „Anomalna (?) epidemia lat 1520/1521”,
Jana Vojtíšková (Instytut Historii Uniwersytetu w Hradcu Králové), „Liczba ofiar epidemii dżumy przed Białą Górą jako problem badawczy”
Marek Brčák (Instytut Historii Wielkiej Brytanii i Archiwum Wielkiej Brytanii) – Jiří Wolf (Muzeum Miasta Duchcova) – Alena Bočková (Centrum Językowe, Wydział Sztuki Wielkiej Brytanii w Pradze), „Kapucyni i ich rola podczas epidemii dżumy na ziemiach czeskich we wczesnej epoce nowożytnej”

Obrady drugiej części przewiduje się w godzinach 11:40 – 13:20, w czasie których zaplanowano cztery referaty:
Pavel Zahradník (Narodowy Instytut Zabytków, Dyrekcja Generalna w Pradze) – Viktor Kovařík (Narodowy Instytut Zabytków, Zakład Terenowo-Specjalistyczny w Pilźnie) – Zdenka Gláserová Lebedová (Powiatowe Archiwum Państwowe w Jiczynie), „Kolumny i słupy Maryjne i Trójcy Świętej w barokowych Czechach – odblask epidemii dżumy”,
Petra Vokáčová (Archiwum Miasta Pragi), „Jan Bedřich z Valdštejna – arcybiskup praski w trudnych czasach”,
Jan Hrdina (Archiwum Miasta Pragi) – Kateřina Jíšová (Archiwum Miasta Pragi), „Morowa kolumna z praskiego ZOO w kontekście epidemii dżumy z 1680 r.”,
Daniel Kovář (SOkA České Budějovice), „Im dłużej to trwa, tym więcej słyszymy o zachorowaniach – skuteczne i nieudane działania władz miejskich w Czeskich Budziejowicach wobec epidemii w 1680 roku”.
W czasie przerwy obiadowej, w godzinach 13:20 – 14:20 przewidziano filmową niespodziankę, a mianowicie pokaz filmów z warsztatu Václava Smrčki (Instytut Historii Medycyny i Języków Obcych, I Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze), Víta Zapletala (Biblioteka Miejska w Pradze) i Zdenki Musilovej (Urząd Miejski w Letovicach).
Wznowienie obrad, w ramach trzeciego bloku, nastąpi o godzinie 14:20 i do godz. 16:00 przewidziano prezentację kolejnych czterech wystąpień:
Tomáš Baletka (Powiatowe Archiwum Państwowe Vsetín), Umieralność epidemiczna, choroby zakaźne i epidemie na północno-wschodnich Morawach od średniowiecza do początków XIX wieku”,
Marie Malivánková Wasková (Archiwum Miasta Pilzna) – Karel Waska (Okręgowa Archiwum Państwowe w Pilźnie), „Francuzi w Pilźnie w latach 1741–1742. Zapomniana epidemia czy kłamliwa okupacja”,
Martin Omelka (Archiwum Miasta Pragi) – Otakara Řebounová (Archiwum Miasta Pragi), „Symbolika antyepidemiczna w kulturze materialnej wczesnonowożytnych dewocjonaliów”,
Markéta Holubová (Instytut Etnologiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej), Refleksja nad epidemią dżumy w ulotkach i drukach handlowych”.
Ostatni, czwarty blok ma odbyć się w godzinach od 16:20 – do ok. 18:00. W jego trakcie planuje się trzy wystąpienia:
Martina Maříková (Archiwum Miasta Pragi), „Sanityzacja przestrzeni publicznej w Pradze na przełomie XVIII i XIX wieku (sonda do Archiwum Archiwum Miasta Pragi)”,
Jaroslava Veselá (Archiwum Miasta Pragi), Szczepienia przeciwko ospie prawdziwej na ziemiach czeskich, przez pryzmat sytuacji w Pradze”,
Lenka Matušíková (Archiwum Narodowe w Pradze), „Epidemia żółtej febry w Rudawach na początku XIX wieku”.
Przebieg głównej części obrad będzie transmitowany za pośrednictwem platformy internetowej YouTube pod adresem: https://youtube.com/live/vTxK8jAuuWo?feature=share

Źródło:

Archiv hlavního města Prahy: Města a epidemie v českých zemích – od středověku na práh 19. století

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O.Jelenia Góra