WŁOCHY: Kształtowanie i przechowywanie archiwów hybrydowych

Stowarzyszenie Archiwistów Włoskich Sekcja Merche zaproponowała szkolenie obejmujące niezwykle istotne zagadnienie, jakby niedostrzegane w polskiej rzeczywistości archiwalnej, kształtowania i ochrony archiwów hybrydowych czyli składających się z  w części z dokumentacji papierowej, w części zaś z dokumentacji cyfrowej. Szkolenie adresowane jest dla archiwistów, urzędników organów publicznych oraz pracowników sektora prywatnego. Omówione będą zagadnienia związane ze świadczeniem usług droga cyfrową w oparciu o Publiczny System Identyfikacji Cyfrowej (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). SPID to publiczny system tożsamości cyfrowej w którym za pomocą jednej pary haseł obywatel może uzyskać dostęp online do usług administracji publicznej. SPID pod koniec września 2020 r. obejmował 11 milionów „tożsamości cyfrowych”. W ostatnim miesiącu aktywowano ponad 1 mln tożsamości, co łączy się z pandemią Covid-19, ponieważ poprzez SPID klienci mają dostęp do wielu systemów wsparcia rządowego dla gospodarki.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Kształtowanie i przechowywanie archiwów hybrydowych”

POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy

ZAPROSZENIE NA S Z K O L E N I E  NT.: „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – KRYTERIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów pt.: „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad prawidłowego postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania i zabezpieczania dokumentacji na przykładzie dokumentacji z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz wizyta uczestników szkolenia w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

Czytaj dalej „POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy”