WŁOCHY: Kształtowanie i przechowywanie archiwów hybrydowych

Stowarzyszenie Archiwistów Włoskich Sekcja Merche zaproponowała szkolenie obejmujące niezwykle istotne zagadnienie, jakby niedostrzegane w polskiej rzeczywistości archiwalnej, kształtowania i ochrony archiwów hybrydowych czyli składających się z  w części z dokumentacji papierowej, w części zaś z dokumentacji cyfrowej. Szkolenie adresowane jest dla archiwistów, urzędników organów publicznych oraz pracowników sektora prywatnego. Omówione będą zagadnienia związane ze świadczeniem usług droga cyfrową w oparciu o Publiczny System Identyfikacji Cyfrowej (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). SPID to publiczny system tożsamości cyfrowej w którym za pomocą jednej pary haseł obywatel może uzyskać dostęp online do usług administracji publicznej. SPID pod koniec września 2020 r. obejmował 11 milionów „tożsamości cyfrowych”. W ostatnim miesiącu aktywowano ponad 1 mln tożsamości, co łączy się z pandemią Covid-19, ponieważ poprzez SPID klienci mają dostęp do wielu systemów wsparcia rządowego dla gospodarki.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego tworzenia, zarządzania i konserwacji archiwów hybrydowych w świetle włoskiego trzyletniego planu informatyzacji administracji publicznej (2019 – 2021) oraz wzajemnych relacji pomiędzy tradycyjnym archiwum papierowym a archiwum cyfrowym realizowanym poprzez Włoska Agencję Cyfrową (L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Szkolenie przewidziano dla 35 osób 24 listopada 2020 r. w Falcona Maritina (AN) – gmina w prowincji Ancona.

Więcej:
Formazione ANAI – La formazione e la conservazione degli archivi ibridi
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), cos’è, a cosa serve e come creare un account
AgID: le linee guida per i documenti informatici

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec