CZECHY: Archiwalne filmy udostępniono w Internecie

Z okazji siedemdziesiątej rocznicy swojego powstania czeska Filmoteka Narodowa (Národní filmový archiv) przygotowała kilka okolicznościowych projektów, wśród których znalazło się także umieszczenie kilku starych filmów z początków czeskiej kinematografii na stronach internetowych. Projekt ten zrealizowano we współpracy z Międzynarodową Platformą Filmów Dokumentalnych – Doc Alliance Films. Udostępniono dziesięć niemych filmów dokumentalnych, wybranych przez zespół specjalistów, ukazujących życie polityczne i codzienne Czech w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Otwiera ten zbiór unikalny filmy nakręcony 28 październik 1918 roku, ukazujący moment powstania Czechosłowacji. Na taśmie celuloidowej utrwalono euforię tłumu, zdążającego na Plac Wacława, gdzie na posągu wyobrażającym tego świętego wywieszono nową flagę państwową, a ma ona barwy biało-czerwone. Tak pierwotnie wyglądała flaga Czech, zgodnie z tradycją wywodząca się z herbu państwa, gdzie biały lew widnieje na czerwonym tle. Dopiero połączenie ze Słowacją przyniosło modyfikacje barw narodowych, poprzez dodanie niebieskiego trójkąta, wziętego z flagi słowackiej.

Czytaj dalej „CZECHY: Archiwalne filmy udostępniono w Internecie”

CZECHY. Seminarium o dokumentacji filmowej

Od sześciu lat czescy archiwiści spotykają się w Pradze, aby na specjalnych seminariach dyskutować o aktualnych problemach metodologicznych i praktycznych związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych, obrazowych, dźwiękowych i filmowych przez instytucje zajmujące się gromadzeniem opieką nad zbiorami dziedzictwa kulturowego. W tym roku tematem obrad będzie „Problematyka przechowywania w archiwach i udostępniania dokumentacji filmowej” (Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů).
Organizatorami spotkania są: Archiwum Narodowe w Pradze, Filmoteka Narodowa oraz Czeskie Towarzystwo Informacyjne Oddział w Archiwum Narodowym w Pradze. Seminarium odbędzie się 22 października 2013 r., sali kina „Světozor” w Pradze, ul. Vodickova 41, początek godz. 9:30. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić on-line, najpóźniej do 19 październik 2013 r. W trakcie rejestracji przed konferencją będą pobierane opłaty: za uczestnictwo oraz przekąski podawane w czasie przerw. Wszelkie zapytania można kierować również drogą mailową: emilie.benesova @ nacr.cz lub , lub tereza.dvorakova @ nfa.cz.
Program konferencji został umieszczony na stronie całego projektu: 

Organizatorzy wystosowali do uczestników seminarium specjalne przesłanie:

Czytaj dalej „CZECHY. Seminarium o dokumentacji filmowej”

Zbiór tłoków pieczętnych Archiwum Państwowego w Szczecinie udostępniony w Internecie

Archiwum Państwowe w Szczecinie umieściło na stronach Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej skany obiektów z przechowywanego w tej instytucji Zbioru pieczęci i tłoków pieczętnych. Łącznie udostępniono zainteresowanym skany 63 trzech zabytków. Są to w większości pieczęcie sądów patrymonialnych oraz urzędów pruskiej administracji z terenów pruskiej prowincji Pomorze pochodzące głównie z XIXw. Na uwagę zasługuje próba adaptacji formularza opisu obiektu z biblioteki cyfrowej na potrzeby opisu materiałów sfragistycznych.

Zachodniopomorska Bibliotek Cyfrowa Zbiór pieczęci i tłoków pieczetnych

Marcin Hlebionek
UMK Toruń

Pieczęcie Rusi Kijowskiej on-line

Staroruska sfragistyka jest dziedziną słabo znaną w Polsce, choć i na terenie naszego kraju zdarzały się znaleziska ołowianych pieczęci książąt ruskich. Specyfiką zabytków sfragistycznych z ruskiego kręgu kulturowego jest to, że pod wpływem bizantyjskim, odciski pieczęci wykonywane były w metalu. Również konstrukcja wyobrażenia i inskrypcji napieczętnych wzorowana była na bizantyjskich bullach. Dopiero w czasach późniejszych (około XIVw.) tradycyjny materiał pieczętny, ołów, został wyparty przez wosk, później lak, a kształt pieczęci uległ okcydentalizacji.
Z dużym zainteresowaniem należy przyjąć nowotwartą stronę internetową poświęconą pieczęciom Rusi Kijowskiej. Projekt, pilotowany przez Oleksandra Alforowa, stawia sobie za cel opis i klasyfikację znanych pieczęci oraz zbieranie informacji o nowoodkrywanych odciskach tak pieczęci jak i plomb pochodzących z okresu od X do XIVw. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne w czasie, kiedy dzięki wykrywaczom metali część ołowianych pieczęci trafia w ręce prywatne.
Na stronie można będzie zapoznać się z katalogiem ruskich pieczęci i bulli z terenów Ukrainy (działy w budowie), a dziś dostępne są publikacje na temat ruskiej i bizantyjskiej sfragistyki.

Zapraszamy do odwiedzin:  Сфрагістика

oprac. Marcin Hlebionek
UKM Toruń

FRANCJA: Akta metrykalne on-line

DYREKCJA Archiwów Francji poinformowała o stanie digitalizacji akt metrykalnych, która objęła księgi parafialne oraz akta stanu cywilnego zarówno Francji kontynentalnej, jak i jej dawnych kolonii starsze niż sto lat. Opublikowano mapę ukazującą stan digitalizacji w poszczególnych departamentach. Jak podano, 39 archiwów departamentalnych posiada zasób komplretnie zdigitalizowany i dostępny on- line. Pozosytałe archiwa dzielą sie na te, które proces digitalizacji zakończą w latach 2009- 2010 oraz te, które dysponuja aktami metrykalnymi w formie cyfrowej, dostępne jednak lokalnie w pracowniach naukowych. Pewna cząść archiwów departamentalnych nie posiada zdigitalizowanego zasobu metrykalnego.

Dokumentacja metrykalna Francuskiej Algierii z lat 1840- 1904 ma być odostępniona do końca 2009r, podobnie jak departamenty zamorskie Francji i Martynika.

Część matariałów genealogicznych dotycząca kanadyjskiego Quebecku ralizowana jest w ramach projektu Archives Canada- France

Projekty francuskie udostepniane sąw oparciu o sprecjalny portal „Patrimoine numérique”

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań