Zbiór tłoków pieczętnych Archiwum Państwowego w Szczecinie udostępniony w Internecie

Archiwum Państwowe w Szczecinie umieściło na stronach Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej skany obiektów z przechowywanego w tej instytucji Zbioru pieczęci i tłoków pieczętnych. Łącznie udostępniono zainteresowanym skany 63 trzech zabytków. Są to w większości pieczęcie sądów patrymonialnych oraz urzędów pruskiej administracji z terenów pruskiej prowincji Pomorze pochodzące głównie z XIXw. Na uwagę zasługuje próba adaptacji formularza opisu obiektu z biblioteki cyfrowej na potrzeby opisu materiałów sfragistycznych.

Zachodniopomorska Bibliotek Cyfrowa Zbiór pieczęci i tłoków pieczetnych

Marcin Hlebionek
UMK Toruń