ROSJA: Archiwiści lauretami konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”

Dnia 18 marca 2016 r. w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”. W kategorii „Historia” nagrodzono: Andrieja Artizowa, szefa Federalnej Agencji Archiwów Rosji – redaktora zbiorów dokumentów: „Generał Własow: historia zdrady” oraz „Ukraińska organizacja nacjonalistyczna podczas drugiej wojny światowej. Dokumenty”, i Wiktora Kondraszyna, członka Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, za prace: „Ruch chłopski na Powołżu w latach 1918-1922″, „Chłopstwo rosyjskie w czasach wojnie domowej: pytanie o początki stalinizmu”, „Współczesna rosyjsko-ukraińska historiografia Wielkiego Głodu w ZSRR w latach 1932-1933”.

Czytaj dalej „ROSJA: Archiwiści lauretami konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015””

ROSJA: „Generał Własow: historia zdrady”

Rosyjska Agencja Archiwów w serii „Biblioteka Cyfrowa” opublikowała zbiór dokumentów pt. „Generał Własow: historia zdrady” (cykl „Encyklopedia Polityczna”, 2015).
Generał Andriej Własow (za Wikipedią): generał porucznik Armii Czerwonej, dowódca Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA), a następnie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji podczas II wojny światowej.
Wzięty do niemieckiej niewoli w 1942 r., przeszedł na stronę wroga; opracował memorandum skierowane do władz III Rzeszy, w którym wystąpił o utworzenie rosyjskiej armii narodowej do walki ze Stalinem. We wrześniu 1944 r., po spotkaniu Własowa z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem, Niemcy wyrazili zgodę na powołanie Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji jako organu politycznego, opublikowanie manifestu politycznego i utworzenie Sił Zbrojnych KWNR jako formacji sojuszniczej w stosunku do armii niemieckiej. W maju 1945 r. Własow oddał się w ręce Amerykanów, „jednakże już 12 maja został przekazany Rosjanom […]. Po przewiezieniu do Moskwy został osadzony w więzieniu na Łubiance, gdzie był przesłuchiwany. Po procesie, który rozpoczął się 30 lipca 1946 r., na mocy wyroku sądu wojskowego został jako zdrajca skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 sierpnia przez powieszenie na strunie fortepianowej. Dodatkowo w podstawę czaszki kat wbił mu żelazny hak”.

Czytaj dalej „ROSJA: „Generał Własow: historia zdrady””