ROSJA: Archiwiści lauretami konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”

Dnia 18 marca 2016 r. w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”. W kategorii „Historia” nagrodzono: Andrieja Artizowa, szefa Federalnej Agencji Archiwów Rosji – redaktora zbiorów dokumentów: „Generał Własow: historia zdrady” oraz „Ukraińska organizacja nacjonalistyczna podczas drugiej wojny światowej. Dokumenty”, i Wiktora Kondraszyna, członka Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, za prace: „Ruch chłopski na Powołżu w latach 1918-1922″, „Chłopstwo rosyjskie w czasach wojnie domowej: pytanie o początki stalinizmu”, „Współczesna rosyjsko-ukraińska historiografia Wielkiego Głodu w ZSRR w latach 1932-1933”.

W kategorii „Działalność muzealno-wystawowa” nagrodę otrzymał Andriej Sorokin, dyrektor Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, autor koncepcji wystawy pt. „W sztabach zwycięstwa. 1941-1945. W 70. rocznicę zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, natomiast w kategorii „Religia, filozofia” – Walerij Żurawliow, członek Rady Naukowej Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, za redakcję naukową monografii „Patriotyzm i nacjonalizm jako czynniki rosyjskiej historii”.

Więcej: Состоялась церемония награждения победителей Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2015»

Patrz także: Российская государственная библиотека

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica