POLSKA: Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

8 maja to tradycyjne już święto – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, który rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Z tej okazji na najbliższy tydzień i cały rok wszystkim Pracownikom bibliotek w archiwach i poza nimi Redakcja ArchNetu życzy


wspaniałych nabytków i ciekawych sensacyjnych odkryć między okładkami zgromadzonych woluminów, a także przyjaznych systemów informacyjnych, gromadzących i udostępniających opisy zbiorów.

Czytelników zachęcamy do korzystania z systemów i zbiorów bibliotecznych – po nitce do kłębka…

Miłej lektury dla wszystkich!

Tekst: Anna Laszuk (NDAP)

Foto: Małgorzata Kośka (AGAD), Kamil Kajma (AGAD)

Czytaj dalej „POLSKA: Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek”

NIEMCY: „Złota ścieżka” bezpłatne publikacje Archiwum Państwowego Brandenburgii w Poczdamie

Państwowe Archiwum Państwowe Brandenburgii w Poczdamie* bezpłatnie udostępnia cyfrowe publikacje. Od stycznia 2021 roku dostępnych jest do pobrania w Open Access ponad 70 tomów. Państwowe archiwum główne umożliwia zatem swobodny dostęp do wielu podstawowych prac z zakresu badań historycznych państwa. Wkrótce pojawią się kolejne tomy.
Minister kultury Brandenburgii, Manja Schüle, skomentowała: „Zmiana cyfrowa to zmiana kulturowa i właściwy instrument dla wybitnej nauki i badań w Brandenburgii. Nowa inicjatywa Państwowego Archiwum Głównego Brandenburgii, dzięki której każdy ma swobodny dostęp do swoich publikacji, to wielka szansa na teraźniejszość i przyszłość. Od teraz wiele podstawowych prac jest dostępnych i używanych na całym świecie w formie cyfrowej. Państwowe archiwum główne jest więc cyfrowym źródłem inspiracji i kieruje się zasadą naszej strategii otwartego dostępu: publiczne pieniądze, publicznie dostępna wiedza ”.
Wraz z licznymi autorami i współpracownikami Państwowe Archiwum Główne opublikowało w ostatnich dziesięcioleciach ponad 180 tomów z serii. Wydania źródłowe i inwentarze, monografie i redagowane tomy przekazują badania dotyczące historii kraju związkowego Brandenburgii i są wskazówkami do źródeł archiwum. „Tomy pokazują regionalną różnorodność naszej historii” – mówi Mario Glauert, dyrektor Państwowego Archiwum Głównego. „Naszym celem jest bezpłatne udostępnienie tej zbiorowej wiedzy wszystkim zainteresowanym.

Czytaj dalej „NIEMCY: „Złota ścieżka” bezpłatne publikacje Archiwum Państwowego Brandenburgii w Poczdamie”

ROSJA: Archiwiści lauretami konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”

Dnia 18 marca 2016 r. w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015”. W kategorii „Historia” nagrodzono: Andrieja Artizowa, szefa Federalnej Agencji Archiwów Rosji – redaktora zbiorów dokumentów: „Generał Własow: historia zdrady” oraz „Ukraińska organizacja nacjonalistyczna podczas drugiej wojny światowej. Dokumenty”, i Wiktora Kondraszyna, członka Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, za prace: „Ruch chłopski na Powołżu w latach 1918-1922″, „Chłopstwo rosyjskie w czasach wojnie domowej: pytanie o początki stalinizmu”, „Współczesna rosyjsko-ukraińska historiografia Wielkiego Głodu w ZSRR w latach 1932-1933”.

Czytaj dalej „ROSJA: Archiwiści lauretami konkursu „Najlepsze książki i wydawnictwa roku 2015””

USA: Archiwalne ilustracje w internecie

Nowojorska Biblioteka Publiczna (The New York Public Library) – jedna z największych tego typu instytucji publicznych na świecie, należąca do najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych, posiadająca m.in. ogromne zbiory archiwalne i ikonograficzne, większość tych ostatnich udostępnia w coraz większym zakresie w Internecie. Obecnie można obejrzeć na stronach tej instytucji przeszło 180 tysięcy starych zdjęć i ilustracji.
Wszystkie materiały zostały zdigitalizowane w bardzo wysokiej rozdzielczości. W ten sposób udostępniono do powszechnego i bezpłatnego użytku nie tylko te działa, które nie są już objęte prawem autorskim, ale także wiele innych, znacznie młodszych. Dzięki temu nie tylko mieszkańcy Nowego Jorku, ale i wszyscy chętni i zainteresowani, mogą teraz podziwiać, ale i badać, prawdziwe skarby kultury światowej. Są wśród nich ilustracje botaniczne, starożytne teksty, historyczne mapy (np. XVI-wiecznego Śląska), niezwykle interesujące przewodniki dla podróżnych z połowy XX wieku oraz wiele innych. Biblioteka wykonana również ponad 40.000 zdjęć stereoskopowych. Nowy Jork z lat 30. XX wieku można podziwiać na fotografiach słynnej fotografki Berenice Abbott. Znalazły się tu też listy takich postaci, jak: Aleksander Hamilton, Thomas Jefferson i wiele innych znanych osobistości w USA, w tym Tadeusza Kościuszki.

Czytaj dalej „USA: Archiwalne ilustracje w internecie”

POLSKA: Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej

Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej
W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie zorganizowano międzynarodową konferencję „Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”. Warto zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty tego wydarzenia. Z jednej strony jest to kontynuacja działań zgodnych z międzynarodowymi standardami także w polskich bibliotekach, co jest koniecznym warunkiem funkcjonowania w globalnym systemie informacji. Z drugiej strony ważna była prezentacja założeń projektu zmiany narzędzia opracowania bibliograficznego wprowadzanego przez Bibliotekę Narodową. Archiwa państwowe, w których trwają prace nad implementacją w metodyce standardów Międzynarodowej Rady Archiwów oraz opracowaniem nowej instrukcji indeksowania, mogą korzystać z propozycji Biblioteki Narodowej w zakresie zmian, tzn. uproszczenia słownictwa, granulacji danych oraz stosowania sformułowań używanych w języku mówionym, m.in. rezygnacji z inwersji w hasłach indeksowych oraz skrótów terminów typowych.

Czytaj dalej „POLSKA: Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”

BRAZYLIA: Publikacje metodyczne Arquivo Nacional

Brazylijskie Archiwum Państwowe powstało w 1838 r. jako Cesarskie Archiwum Publiczne w Rio De Janeiro. Po upadku cesarstwa w 1891 r., archiwum w 1893 r. zostało przemianowane na Publiczne Archiwum Państwowe (Arquivo Publico Nacional), aby w 1911 r. stać się Archiwum Państwowym (Arquivio Nacional). Długa tradycja sprawiła, że brazylijskie archiwum państwowe wypracowało własną metodykę dostosowaną do potrzeb federacyjnego państwa. W strukturze administracji państwowej Brazylii archiwum państwowe jest częścią Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie od 1983 r. jest jego organem autonomicznym. Z punktu widzenia metodyki archiwalnej bardzo ważnym był rok 1994, kiedy utworzono Radę Narodową Archiwów (Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ), organ kolegialny, do którego zadań należy między innymi określanie ogólnych standardów i norm kompetencyjnych oraz ogólnych wytycznych dotyczących zasad funkcjonowania Systemu Narodowego Archiwów (Sistema Nacional de Arquivos – SINAR). To właśnie Rada Narodowa Archiwów jest głównym inspiratorem nowoczesnych przemian w brazylijskiej archiwistyce. Rada ma szerokie kompetencje, a między innymi stymulowanie integracji i modernizacji archiwów publicznych i robi to skutecznie. To właśnie ona jest wydawcą całej już serii, utrzymanych na bardzo wysokim poziomie, metodycznych publikacji. Spora ich część jest ogólnodostępna:

Czytaj dalej „BRAZYLIA: Publikacje metodyczne Arquivo Nacional”

WŁOCHY: Publikacje Biblioteki Cyfrowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Włoch

Naczelna Dyrekcja Archiwów włoskich (Direzione Generale degli Archivi – DGA) od dłuższego już czasu realizuje niezwykle użyteczny projekt o nazwie Biblioteka Cyfrowa (Biblioteca Digitalne). Projekt nocno został wsparty na facebooku, gdzie na bieżąco podawane są informacje o kolejnych wydawnictwach dostępnych online w bibliotece.
Początkowo zaplanowano udostępnienie przede wszystkim głównego pisma archiwistów włoskich „Rasegna degli archivi di stato”. Udostępniono w całości w formacie pdf roczniki 1941 – 1994. Roczniki młodsze mają natomiast opublikowane spisy treści.
Zdecydowano jednakże rozszerzyć dostępność do publikacji archiwalnych zwłaszcza wydanych przez same archiwa włoskie, aż ilość publikacji zaczęła domagać się systematyzacji celem ułatwienia  dostępu użytkownikom.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Publikacje Biblioteki Cyfrowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Włoch”