MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.

W dniach 9 – 13 października 2023 r. w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Archiwów. Tematem wiodącym jest „Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy”. Myśl przewodnia  podzielony realizowana będzie w czterech obszarach tematycznych:

I Pokój i tolerancja– opowieść o archiwach w świecie konfliktów zbrojnych, którym muszą stawić czoła archiwa niezależnie od czy są archiwami państwowymi, regionalnymi czy innymi. Obszar ma być realizowany w następujących podtemetach:
– Archiwa wobec  konfliktu
– Archiwa i obrona pokoju
– Bezpieczne miejsca
– Archiwa a walka z cyberatakami
– Etyka i archiwa
– Rozproszone dziedzictwo archiwalne
– Pamięć zbiorowa
– Sprawiedliwość przejściowa i naprawcza
– Archiwa w traumie
– Międzynarodowa współpraca i historia MRA
Czytaj dalej „MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.”