MRA: Zaproszenia do aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach w 2023 r.

Na stronach Międzynarodowej Rady Archiwów pojawiło się kilka informacji o międzynarodowych konferencjach na które można zgłosić referaty.
W dniach 9-13 października 2023 r. odbędzie się kongres Międzynarodowej Rady Archiwów w Abu Dhabi, niezaprzeczalnie wydarzenie najważniejsze w międzynarodowym świecie archiwistyki. Hasłem jest „Wzbogacenie społeczeństwa wiedzy” Program konferencji dość szczegółowo omówiliśmy na łamach ArchNetu.  Wystąpienia do kwalifikacji można wysyłać organizatorom do 31 stycznia 2023 r.  

Czytaj dalej „MRA: Zaproszenia do aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach w 2023 r.”

MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.

W dniach 9 – 13 października 2023 r. w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Archiwów. Tematem wiodącym jest „Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy”. Myśl przewodnia  podzielony realizowana będzie w czterech obszarach tematycznych:

I Pokój i tolerancja– opowieść o archiwach w świecie konfliktów zbrojnych, którym muszą stawić czoła archiwa niezależnie od czy są archiwami państwowymi, regionalnymi czy innymi. Obszar ma być realizowany w następujących podtemetach:
– Archiwa wobec  konfliktu
– Archiwa i obrona pokoju
– Bezpieczne miejsca
– Archiwa a walka z cyberatakami
– Etyka i archiwa
– Rozproszone dziedzictwo archiwalne
– Pamięć zbiorowa
– Sprawiedliwość przejściowa i naprawcza
– Archiwa w traumie
– Międzynarodowa współpraca i historia MRA
Czytaj dalej „MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.”

MRA: Miedzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2020 przeniesiony na rok 2023

Prezydent Międzynarodowej Rady Archiwów David Fricker i Dyrektor Generalny Narodowych Archiwów Zjednoczonych Emiratów Arabskich  dr  hab. Abdulla Alraisi, gospodarz kongresu, wystosowali list do międzynarodowej społeczności archiwalnej, opublikowany na stronie internetowej MRA,  informujący i uzasadniający decyzję, wspólną MRA i  gospodarza konferencji,  o przeniesieniu terminu konferencji z 2021 r. na październik 2023 roku. Decyzję poprzedził sondaż, przeprowadzony pośród uczestników kongresu, którego celem było rozeznanie  gotowości do uczestnictwa w kongresie w formie fizycznej czy zdalnej. Ankieta wykazała, że obawy związane z pandemią Covid-19, nakazywałyby przeniesienie tego najważniejszego na świecie wydarzenie archiwistycznego na inny bezpieczny termin. Zadecydowano, że może to być październik 2023 r. także w Abu Dhabi.

Więcej:
MRA: Congrès ICA Abu Dhabi reporté à 2023
oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów przeniesiony na 2021 rok

Międzynarodowa Rada Archiwów poinformowała, na swojej stronie internetowej, o decyzji przeniesienia Międzynarodowego Kongresu Archiwów na rok 2021.
Kongres miał się odbyć w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w Aby Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyczyną jest oczywiści pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia.
Kongres odbędzie się w przyszłym roku, także w Abu Dhabi . Termin zostanie później ustalony.
Na temat Kongresu patrz ArchNet: MRA: Abu Dhabi 2020 Międzynarodowy Kongres Archiwów

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Abu Dhabi 2020 Miedzynarodowy Kongres Archiwów

W dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi odbędzie się XIX Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów. Hasłem kongresu jest: „Wzmacniać społeczeństwo wiedzy” (RENFORCER LES SOCIÉTÉS DU SAVOIR / EMPOWERING KNOWLEDGE SOCIETIES).

We wstępie do informacji o kongresie organizatorzy rozwinęli motto pisząc:
„W nowym pejzażu archiwów, dokumentów z działalności, danych naszego XXI wieku, oczekiwaniach użytkowników, naszych metodach pracy nad ochroną zespołów, jesteśmy w permanentnej ewolucji. Nasza profesja musi się zmieniać w tych obszarach, od teorii do praktyki aż do kwestionowania obecnie obowiązujących procedur, w celu gruntownej analizy i poszerzenia podstawowej roli przypadającej zawodowym archiwistom i zarządzającym informacją w społeczeństwach wiedzy XXI wieku.”(tłum A.B)
Kongres ma być miejscem spotkania zawodowych archiwistów i zarządzających dokumentacją z całego świata. Powinien być okazją do rozpowszechnienia idei nowatorskich badań poza środowiska  zawodowe archiwistów (tzw. środowiska zewnętrzne) takie jak bibliotekarze, muzealnicy, zarządzający danymi, a także dziennikarze i inni działający na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwania XXI w. w dziedzinie informacji nie dotyczą tylko archiwistów i zarządzających dokumentacją ale dotyczą nas wszystkich.
Temat: „Wzmocnienie społeczeństwa wiedzy” podzielono na trzy części (Sztuczna inteligencja,  Trwałość wiedzy i Wiarygodność i walor dowodowy), z których każda składa się z kilku bloków.

Czytaj dalej „MRA: Abu Dhabi 2020 Miedzynarodowy Kongres Archiwów”