BIAŁORUŚ: Projekt i wystawa: „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi”

Na stronie internetowej państwowych Archiwów Białorusi – wirtualna wystawa pt. „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi” (czyli ówczesnych guberni: Witebskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Mohylewskiej). Dokumenty i inne materiały (fragmenty opracowań) pochodzą ze zbiorów: Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi (Национальный исторический архив Беларуси), Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w mieście Grodnie (Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно), Białoruskiego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства), Białoruskiego Państwowego Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej (Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов), Narodowego Archiwum Republiki Białoruś (Национальный архив Республики Беларусь) oraz Białoruskiego Naukowo-Badawczego Centrum Dokumentacji Elektronicznej (Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации).


fot. Archivy Bielariusi

 

Czytaj dalej „BIAŁORUŚ: Projekt i wystawa: „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi””

POLSKA: „Archiwista Polski”, nr 1 (69) 2013

Studia i materiały
Hubert Mazur (AP Kielce) przedstawił tekst pt. “Lekcje archiwalne – próba definicji, cele, typologia, budowa”. Omówił podstawowe podobieństwa i różnice między zajęciami prowadzonymi w archiwum dawniej i teraz, podkreślając, że ta forma działalności archiwum nie jest żadnym novum. Jest to element pozaszkolnej edukacji historycznej dzieci i młodzieży, realizowany przez rozmaite instytucje, w tym także archiwa. Istotą lekcji archiwalnej jest kontakt uczniów z oryginalnymi dokumentami i praca uczniów ze źródłem historycznym. Autor omawia też budowę lekcji archiwalnych oraz ich typologię. W swoich rozważaniach odnosi się do literatury przedmiotu, przede wszystkim ustaleń Agnieszki Rosy z UMK.
Następnie Tomasz Żuchowski (AGAD) w artykule pt. “Opracowanie działu XVIII: “Administracja leśna”, wchodzącego w skład zespołu “Archiwum Gospodarcze Wilanowskie” zaprezentował wyniki prac porządkowych w tym zespole, skupiając się na początku na krótkim zarysie historii i organizacji administracji leśnej w dobrach Wilanów oraz na metodach ich opracowania. Akta te zostały zinwentaryzowane w 1948 r., jednak tytuły w inwentarzu nie zawsze odzwierciedlały ich zawartość, odnaleziono także dalsze jednostki z tej serii.  W związku z tym zaszła potrzeba ponownego opracowania materiałów: sporządzono nowy inwentarz (wydruk z bazy danych) oraz indeksy (osobowy i geograficzno-rzeczowy), nadano nowy układ i wstęp. Autor podkreśla, że niska jakość pomocy archiwalnych sporządzanych tuż po II wojnie światowej wynika z narzucania ówczesnym archiwistom wygórowanych planów opracowania, co obecnie skutkuje koniecznością ponownego podjęcia prac porządkowych w tychże zespołach.

 

Czytaj dalej „POLSKA: „Archiwista Polski”, nr 1 (69) 2013”

NIEMCY: Kolonia – To nie tak miało być.

Petycja w sprawie wstrzymania planów odbudowy Archiwum Historycznego Archiwum Miasta Kolonii
W niemieckiej opinii publicznej uznano to za  skandal, że inicjatywa wstrzymania planów odbudowy Archiwum Historycznego Miasta Kolonii wyszła  od prominentnych polityków Rady Miasta Kolonii o różnych barwach politycznych, od CDU aż po Zielonych. W widoczny sposób zlekceważyli oni znaczenie i następstwa katastrofy budowlanej jaka miała miejsce  3 marca 2009 roku, w  wyniku której zapadł  się pod ziemię budynek archiwum miejskiego. Jeszcze dwa lata temu projekt nowej siedziby dla centrum pamięci miasta, w którym pomieścić się miało archiwum , biblioteka i muzeum wzbudzały zachwyt wielu środowisk w Niemczech i na świecie, a dziś całkiem realne staje się zatrzymanie całej inwestycji. W czerwcu 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt budowy nowego Archiwum Miejskiego Kolonii. Spośród 40 nadesłanych z całej Europy prac konkursowych, nagrodzono 5 projektów. Spośród tak wielu propozycji najlepszym okazał się projekt architektów z Darmstadt, biura „Waechter und Waechter”. Na prawie hektarowej działce przy Eifelstrasse w południowej części miasta, miał powstać wielofunkcyjny kompleks użyteczności publicznej – centrum naukowe i kulturalne Kolonii, z przeznaczeniem na siedzibę archiwum miejskiego, ośrodek sztuki współczesnej oraz centrum muzealne i biblioteczne. Powierzchnię całkowitą obiektu zaprojektowano na ponad 30 tys. metrów kw., z czego ponad 20 tys. metrów kw. przeznaczone miało być dla potrzeb archiwum miejskiego. Całość zaplanowano z dużym rozmachem, łącząc funkcjonalność z wyszukaną estetyką.

Czytaj dalej „NIEMCY: Kolonia – To nie tak miało być.”