BIAŁORUŚ: Projekt i wystawa: „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi”

Na stronie internetowej państwowych Archiwów Białorusi – wirtualna wystawa pt. „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi” (czyli ówczesnych guberni: Witebskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Mohylewskiej). Dokumenty i inne materiały (fragmenty opracowań) pochodzą ze zbiorów: Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi (Национальный исторический архив Беларуси), Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w mieście Grodnie (Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно), Białoruskiego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства), Białoruskiego Państwowego Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej (Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов), Narodowego Archiwum Republiki Białoruś (Национальный архив Республики Беларусь) oraz Białoruskiego Naukowo-Badawczego Centrum Dokumentacji Elektronicznej (Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации).


fot. Archivy Bielariusi

 

Część wystawy, na której w przejrzysty sposób zaprezentowano kopie cyfrowe około 500 obiektów, jest poprzedzona obszernym wstępem o ogólnych przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego. Kolejne części, zilustrowane fotografiami materiałów archiwalnych bądź fragmentów opracowań historycznych, dotyczą: wydarzeń poprzedzających wybuch Powstania na terenie obecnej Białorusi, przebiegu Powstania (jego kierownictwa w trakcie trwania i po stłumieniu; wydarzeń z lat 1863-1864 w rozbiciu na poszczególne gubernie), uczestników (w tym: listy uczestników powstania, portrety i biogramy powstańców, życiorys i działalność Konstantego Kalinowskiego – przywódcy Powstania na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego), działań władz carskich i sytuacji powstańców po upadku Powstania, pamięci o Powstaniu (w tym pomników, miejsc związanych z wydarzeniami lat 1863-1864, upamiętnienia Powstania i powstańców w dziełach sztuki).

 

Wystawa: „Powstanie 1863-1864 na terytorium Białorusi”

oprac. E. Łaborewicz
AP Legnica