MRA: Bruksela 2013. Doroczna konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów  ogłosiła miejsce i termin  tegorocznej konferencji archiwów.
Podczas Międzynarodowego Kongresu Archiwów, w sierpniu 2012 r. w australijskim Brisbane, podjęto decyzję o zastąpieniu Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów CITRA przez Konferencję Roczną. Pierwsze spotkanie nowego typu odbędzie się w dniach 23- 24 listopada 2013 r. w Brukseli. Tematem przewodnim będzie: „Odpowiedzialność, transparentność i dostęp do informacji”. Konferencja związana będzie z realizowanymi inicjatywami: „Open Government Partnership” nakierowanymi na transparentność w rządzeniu i rolę archiwów w gwarantowaniu transparentności rządzenia oraz „Open Data” czyli dostępnością do danych publicznych. Nowoczesne technologie ujawniły nowe wyzwania stojące przed archiwami, administracją i społeczeństwem. Konferencja ma na celu przybliżyć gamę różnych problemów związanych z wymienionymi tematami.

Opublikowano już wstępny program. Przewidziano trzy równoległe seanse: „Otwarty rząd i dostęp do danych publicznych”,  „Aktualne wyzwania w dziedzinie records management”, „Prawda i pojednanie”. Interesująco przedstawia się tematyka sesji równoległych, które w kilku blokach będą  omawiać takie zagadnienia jak: otwarty rząd i dostęp do danych publicznych, aktualne zadania w dziedzinie records management. Warto zwrócić uwagę na wystąpienie Aurélien Conraux, szefa do spraw zarządzania dokumentacją i archiwum  Biblioteki Narodowej Francji (B.N.F.) pt: „Records management czy za jego pomocą można zarządzać wszystkimi dokumentami i danymi?  Teoria i praktyka zarządzania w Bibliotece Narodowej Francji”. Warto przypomnieć, przy okazji informacji o tym wystąpieniu, że instrukcja kancelaryjna B.N.F. uważana jest za wzorcową i jako taka została zamieszczona na stronach Archiwów Francji.

Czytaj dalej „MRA: Bruksela 2013. Doroczna konferencja MRA”

ROSJA: wystawa „Śmierć rodziny imperatora Mikołaja II. Stuletnie śledztwo”

 

Wystawę otwarto 10 lipca 2013 r. w Jekaterynburgu, w Centrum Tradycyjnej Kultury Ludowej Środkowego Uralu (Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, ул.Чапаева 10). Tragedia, która miała miejsce w Jekaterynburgu w nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. – rozstrzelanie z wyroku bolszewików cara Mikołaja II, jego żony cesarzowej Aleksandry Fiodorowny, czterech córek i syna, a także przybocznego lekarza oraz trzech osób z dobrowolnej służby – do dziś przyciąga uwagę wielu ludzi należących do różnych pokoleń, żyjących w różnych krajach i w różnym stopniu znających historię Rosji. Okoliczności zdarzenia wywołują wiele kontrowersji, tak u specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak i u ogółu społeczeństwa. Jednak wszyscy zgadzają się co do jednego: śmierć ostatniego cesarza rosyjskiego i jego rodziny to tragedia, której zbadanie i zrozumienie jest nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne dla zrozumienia przeszłości Rosji i wyciągnięcia wniosków dla współczesności.

Nie jest przypadkiem, że wystawa o śmierci rodziny cara Mikołaja II została zorganizowana właśnie w 2013 roku, w którym jest obchodzona czterechsetna rocznica objęcia tronu rosyjskiego przez dynastię Romanowów. Między tymi dwoma wydarzeniami – z roku 1613 i 1918 – było przecież w dziejach Rosji wiele innych, tragicznych i heroicznych, a Rosja jako państwo przeszła trudną drogę, stając się pod koniec tego okresu mocarstwem o randze światowej. Przedstawiciele dynastii Romanowów, od władców najsłynniejszych do tych, którzy są mniej znani lub znani tylko naukowcom, przeszli tę drogę razem ze swoim ludem. Śmierć rodziny królewskiej także stała się integralną częścią tej przeszłości.

Czytaj dalej „ROSJA: wystawa „Śmierć rodziny imperatora Mikołaja II. Stuletnie śledztwo””

NIEMCY: STASI – skansen

 

W Berlinie przy Frankfurter Allee, w dzielnicy Berlina – Lichtenberg, znajduje się okazała siedziba byłych służb bezpieczeństwa, byłej NRD (Ministerium für Staatssicherheit – MfS). Dziś nie budzi ona już w mieszkańcach Berlina trwogi, wręcz przeciwnie, jej podwoje stały się szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby przyjrzeć się, prześwietlić i zinwigilować najbardziej wpływowy aparat władzy w państwach bloku socjalistycznego. Niechlubna przeszłość jest oswajana poprzez jej dogłębne poznawanie i szeroką popularyzację tej wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób. Powierzchnia kwartału, na którym znajdowało się kilkadziesiąt obiektów resortu liczyła około 20 ha i była miejscem pracy około 8 tys. pracowników. Dziś w tym miejscu znajduje się m.in archiwum Instytutu Gaucka (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, BStU), a także  Stasi- Muzeum (Stasimuseum Berlin), znane również jako Miejsce Badań i Pamięci Normannenstraße (Forschungs-und Gedenkstätte Normannenstraße). Warto może przypomnieć, iż zasób archiwalny centrali MfS ocalał między innymi dzięki temu, że 15 stycznia 1990 roku w trakcie demonstracji ulicznych budynki przy Frankfurter Allee zostały zajęte i zabezpieczone przez obywateli. Spontaniczne działanie obywatelskie przybrało następnie formę stowarzyszenia „Antistalinistische Aktion Berlin Normannenstraße” (ASTAK e.V.), powstałego z połączenia komitetów obywatelskich oraz organizacji obrony praw obywatelskich. Stowarzyszenie od samego początku postawiło sobie za cel stworzenie ośrodka badawczego i upamiętniającego ten wycinek przeszłości Niemiec. W efekcie tego, powstał na tym terenie kompleks łączący ośrodek edukacyjny dla młodzieży, muzeum i archiwum byłych służb bezpieczeństwa NRD. ASTAK jest obecnie kuratorem Stasi-Musem.

Czytaj dalej „NIEMCY: STASI – skansen”

CZECHY: Medal dla dr Huberta Wajsa

Dnia 24 czerwca 2013 r. w Archiwum Narodowym w Pradze, minister spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej Jan Kubice wręczył medale „Za zásluhy o české archivnictví” (Za zasługi dla czeskiej archiwistyki) 23 osobom, w tym siedmiorgu obcokrajowcom, wśród których znalazł się również dr Hubert Wajs – dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe Oddział Jelenia Góra

Więcej:

Facebook Česká archivní společnost

Medaile Za zásluhy o české archivnictví 2013

Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

 

Ciesząc się tym zaszczytnym wyróżnieniem Redakcja Archnetu składa niniejszym serdecznie gratulacje. Dla portalu, którego celem jest, promowanie otwartość archiwistyki, gotowości do współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy  archiwistykami narodowymi, nagroda czeskich archiwistów dla naszego kolegi jest powodem do radości i dumy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja ArchNetu