SZWAJCARIA: archiwizacja zasobów elektronicznych dla dużych i małych archiwów – 10 lat działalności KOST

W Szwajcarii od wielu już lat przygotowywano się do zagadnień związanych z całościowym  postępowaniem z dokumentacją elektroniczną, głównie  z problemem zabezpieczania jej i długoterminowego przechowywania. W tym miesiącu  mija 10 lat działalności Centrum Koordynacyjnego do spraw Trwałej Archiwizacji  Dokumentacji Elektornicznej – Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen w skrócie KOST. KOST założone zostało 12 listopada 2004 roku, ale jego powstanie poprzedziło opracowanie w 2002 roku 10 letniej strategii określającej perspektywy i plan działań. Jednym z głównych wniosków zawartych w strategii badań była potrzeba ustanowienia stałego organu, który gwarantowałby wysoki poziom wiedzy i skupienia się na istotnych kwestiach, co nie jest możliwe w większości średnich i mniejszych archiwów. Centrum prowadzone jest wspólnie przez Szwajcarskie Archiwum Federalne (Schweizerisches Bundesarchiv),  Archiwum Księstwa Liechtensteinu (Landesarchiv Fürstentum Liechtenstein oraz pozostałe archiwa kantonale i  wiele archiwów komunalnych w celu dostarczania fachowej wiedzy  na temat cyfrowej archiwizacji, która jest niezbędna  wszystkim archiwom, ale tylko największe z nich stać na działania niezależnie i samodzielność w tym zakresie.
Czytaj dalej „SZWAJCARIA: archiwizacja zasobów elektronicznych dla dużych i małych archiwów – 10 lat działalności KOST”

NIEMCY: Po dyplom „Master of Records Management“ do Archivschule w Marburgu

Kształcenie specjalistów od zarządzania i archiwizacji informacji- records management (w terminologii niemieckiej funkcjonuje również jako Schriftgutverwaltung), to wyjście naprzeciw  potrzebom nie tylko współczesnej archiwistyki w Niemczech, ale także   wyzwaniom  nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Kluczową rolę w upowszechnianiu records management w Niemczech spełniają archiwa państwowe, a budowanie  naukowych podstaw sytemu records management i kształcenie kompetentnych kadr, renomowana Archiwschule w Marburgu, która od tego roku stanie się również  ich kuźnicą.

Archivschule Marburg

 

Czytaj dalej „NIEMCY: Po dyplom „Master of Records Management“ do Archivschule w Marburgu”

CZECHY: Konferencja „Co po nas zostanie”

Dnia 22 września 2011 r. odbędzie się w Czechach już 6 konferencja z cyklu „Co po nas pozostanie”, zorganizowania przez praskie Archiwum Narodowe oraz obywatelskie stowarzyszenie CNZ (skrót od tematu konferencji: „Co po nás zbude”). Stowarzyszenie to powstało w 2008 r., choć swymi prapoczątkami sięga roku 2003, a jego głównymi celami są m.in.: podnoszenie poziomu długoterminowego przechowywania dokumentów elektronicznych; udział w przygotowywaniu przepisów prawa dotyczących dokumentacji elektronicznej; wspieranie rozwoju zawodowego personelu kancelarii i archiwów poprzez wymianę doświadczeń oraz organizowania i promowania programów edukacyjnych i seminariów.
Przygotowywana konferencja odbędzie się pod hasłem: „Dokumenty elektroniczne – nowe możliwości, nowe niebezpieczeństwa”. Jej uczestnicy koncentrować się będą na aktualnym stanie używania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Poruszone zostaną problemy m.in. związane z tworzoną obecnie elektroniczną dokumentacją medyczną oraz sądową. Referat wprowadzający zaprezentuje działalności Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych – „ETSI” – (European Telecomunication and Standard Institute), który opracował latem tego roku nowy standard bezpiecznego i długotrwałego przechowywania dokumentów elektronicznych. Pozostałe wystąpienia koncentrować się będą na nowych możliwościach wykorzystania dokumentów elektronicznych, w świetle rozwiązań technicznych, nowych przepisów, jak również nad problemami wynikającymi z powszechności korzystania z dokumentów elektronicznych. Część rozwiązań wprowadzonych w Czechach będzie porównywanych z doświadczeniami w zarządzaniu dokumentami elektronicznymi na Słowacji.
Konferencja odbywać się będzie dwóch blokach tematycznych w dwóch salach wykładowych. Chcący wziąć udział w konferencji mogą zarejestrować się na stronie www.cnz.cz, wypełniając odpowiedni formularz. Opłata konferencyjna wynosi 600 CZK wypłacane w 1000 CZK (z VAT). Konferencja odbędzie się w czwartek 22 września 2011 r. w salach Archiwum Narodowego w Pradze (Národníh archiv Praha – Chodovec), początek o godz. 9:00. Program konferencji dostępny jest na stronie „Elektronické dokumenty – nové možnosti, nová rizika“

ooprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Przechowywanie obiektów elektronicznych w długim czasie- dr Hubert Wajs

ArchNet ma przyjemność udostępnić szerokiemu odbiorcy, za zgodą autora, prezentację dr Huberta Wajsa, Dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych pt: Przechowywanie dokumentów elektronicznych w długim czasie-nowe wyzwania dla archiwów.

Prezentacja miała miejsce podczas seminarium zorganizowanym przez firmę Empolis Polska dnia 26 maja 2004.

Prezentacja, pdf.

Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki, Justyna Adamus

Przedstawiamy artykuł Pani Justyny Adamus z AP w Katowicach dotyczący newralgicznej obecnie dziedziny jaką jest dokument elektroniczny. Tekst dotyka podstawowych zagadnień- klasyfikacji:

Justyna Adamus, Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki

„Wraz z powstaniem i rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych gospodarka zaczyna funkcjonować w tzw. rzeczywistości wirtualnej. Rzeczywistości, która jest każdemu z nas coraz bliższa, staje się codziennością, przez co warunkuje sposoby komunikacji publicznej i komfort życia obywateli. Administracja publiczna ulega tym tendencjom i zaczyna wdrażać nowe metody pracy i komunikacji z użytkownikiem.

Zachodzi konieczność archiwizacji oraz organizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych, albowiem już dziś wiele istotnych informacji tworzonych w postaci elektronicznej ginie bezpowrotnie mimo, iż stanowią one ważny czynnik rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego narodu, stanowiąc przy tym tzw. dziedzictwo kulturalne. Ponadto przez wprowadzenia do szerokiego stosowania podpisu elektronicznego, co zgodnie z ustawą ma nastąpić w sierpniu 2006 roku, jak też rozwiązanie problemu wnoszenia opłat skarbowych przez Internet (tzw. cyfrowe znaczki skarbowe) możliwa będzie realizacja pełnych usług elektronicznych urzędów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, zgodnie z formułką: „24/7/365„.

Całość tekstu w formacie pdf