Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki, Justyna Adamus

Przedstawiamy artykuł Pani Justyny Adamus z AP w Katowicach dotyczący newralgicznej obecnie dziedziny jaką jest dokument elektroniczny. Tekst dotyka podstawowych zagadnień- klasyfikacji:

Justyna Adamus, Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki

„Wraz z powstaniem i rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych gospodarka zaczyna funkcjonować w tzw. rzeczywistości wirtualnej. Rzeczywistości, która jest każdemu z nas coraz bliższa, staje się codziennością, przez co warunkuje sposoby komunikacji publicznej i komfort życia obywateli. Administracja publiczna ulega tym tendencjom i zaczyna wdrażać nowe metody pracy i komunikacji z użytkownikiem.

Zachodzi konieczność archiwizacji oraz organizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych, albowiem już dziś wiele istotnych informacji tworzonych w postaci elektronicznej ginie bezpowrotnie mimo, iż stanowią one ważny czynnik rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego narodu, stanowiąc przy tym tzw. dziedzictwo kulturalne. Ponadto przez wprowadzenia do szerokiego stosowania podpisu elektronicznego, co zgodnie z ustawą ma nastąpić w sierpniu 2006 roku, jak też rozwiązanie problemu wnoszenia opłat skarbowych przez Internet (tzw. cyfrowe znaczki skarbowe) możliwa będzie realizacja pełnych usług elektronicznych urzędów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, zgodnie z formułką: „24/7/365„.

Całość tekstu w formacie pdf