SZWAJCARIA: archiwizacja zasobów elektronicznych dla dużych i małych archiwów – 10 lat działalności KOST

W Szwajcarii od wielu już lat przygotowywano się do zagadnień związanych z całościowym  postępowaniem z dokumentacją elektroniczną, głównie  z problemem zabezpieczania jej i długoterminowego przechowywania. W tym miesiącu  mija 10 lat działalności Centrum Koordynacyjnego do spraw Trwałej Archiwizacji  Dokumentacji Elektornicznej – Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen w skrócie KOST. KOST założone zostało 12 listopada 2004 roku, ale jego powstanie poprzedziło opracowanie w 2002 roku 10 letniej strategii określającej perspektywy i plan działań. Jednym z głównych wniosków zawartych w strategii badań była potrzeba ustanowienia stałego organu, który gwarantowałby wysoki poziom wiedzy i skupienia się na istotnych kwestiach, co nie jest możliwe w większości średnich i mniejszych archiwów. Centrum prowadzone jest wspólnie przez Szwajcarskie Archiwum Federalne (Schweizerisches Bundesarchiv),  Archiwum Księstwa Liechtensteinu (Landesarchiv Fürstentum Liechtenstein oraz pozostałe archiwa kantonale i  wiele archiwów komunalnych w celu dostarczania fachowej wiedzy  na temat cyfrowej archiwizacji, która jest niezbędna  wszystkim archiwom, ale tylko największe z nich stać na działania niezależnie i samodzielność w tym zakresie.
Od początku najważniejszym partnerem  KOST jest  Archiwum Federalne, którego zasadniczym zadaniem jest prowadzenie  współpracy, wspierane i promowane działań w  dziedzinie cyfrowej archiwizacji za pośrednictwem centrum koordynacyjnego dla różnorodnych podmiotów archiwalnych oraz świadczenie usług dla innych podmiotów.  Kantony, gminy  i instytucje życia publicznego mają możliwość za sprawą Bundesarchiv do archiwizacji, długoletniego przechowywania i zabezpieczania swoich danych. Sektor publiczny może więc  zrezygnować z własnych kosztownych działań  przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania ich cyfrowego archiwum.
Oferta obejmuje następujące usługi:
•    Cyfrowa archiwizacja danych
•    Doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i przechowywania dokumentów cyfrowych
•    Szkolenia w dziedzinie cyfrowego zarządzania i wykorzystania informacji
Zalety działalności KOST
•    Tworzenie  na podstawie międzynarodowych standardów Archiv-System
•    Oszczędności poprzez wykorzystanie efektu synergii
•    Wieloletnie doświadczenie w (strategii migracji) przetwarzania i ochrony dokumentów cyfrowych
•    Oddzielne zarządzanie danymi dla wszystkich klientów z wyłącznym i autonomicznym dostępem do własnych danych „przez całą dobę”
•    Zabezpieczanie danych w rożnych lokalizacjach.
KOST prowadzi  katalog znormalizowanych formatów zapisu danych archiwalnych i oraz śledzi  ich rozwój. Rozwija narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań archiwalnych oraz dąży do normalizacji w dziedzinie cyfrowej archiwizacji w ramach stowarzyszenia  eCH, które promuje standardy e-administracji w Szwajcarii wraz ze Szwajcarskim Stowarzyszeniem Archiwistów (VSA). Regularne seminaria i warsztaty służą ustawicznej edukacji archiwów sektora publicznego.
W ciągu ostatnich 10 lat KOST stał się ważnym dla archiwów publicznych partnerem do rozwiązania problemów ochrony zasobów cyfrowych w sposób profesjonalny i bezpieczny bez  nadmiernych nakładów finansowych.

Więcej: 10 Jahre Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST)

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno