MRA: Kolejny etap rozwoju records management

Międzynarodowa Rada Archiwów podała informacje o opublikowaniu dwóch nowych norm związanych z systemem zarządzania i archiwizacji informacji- records managements. Opublikowane normy to:
1. ISO 30300:2011, Management systems for records – Fundamentals and vocabulary (Informacja i dokumentacja- system zarządzania dokumentem aktywnym. Podstawy i słownik.
2. ISO 30301:2011, Management systems for records – Requirements.(Informacja i dokumentacja- system zarządzania dokumentem aktywnym. Wymagania.
Są to pierwsze dwie z zapowiedzianych czterech norm mających uzupełnić normy ISO-15489- 1 i ISO15489-2.

Seria norm 30300 to cztery normy pod wspólną nazwą: „System zarządzania dokumentami aktywnymi”. Składają się na nie:
1. Norma ISO 30300, która stworzy międzynarodowy, precyzyjny tezaurus records management;
2. Norma ISO 30301, która sprecyzuje wymagania wobec systemów zarządzania dokumentami przez cały ich cykl życia;
3. Norma ISO 30302 będzie przewodnikiem mówiącym, jak stworzyć system zarządzania dokumentacją;
4. Norma ISO 30303 określi wymagania stawiane przez audyt organizacji, oraz certyfikację systemu zarządzania dokumentami aktywnymi;

 

Czytaj dalej „MRA: Kolejny etap rozwoju records management”

Dokument Elektroniczny – Bibliographies nationaux / Bibliografie narodowe

CZECHY

1. Strategie digitálního archivování, Archivní časopis, 53, 2003, tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Oskar Macek, Michal Wanner, ISBN 80-86466-03-5

 


KANADA / CANADA

1. Jacques Grimard, Gére la préservation à long terme des archives électroniques au préserver le médium et le mesage, w : Archives, tom 27, nr 4/1996

2. Taïk Bourhis, Les archives électroniques: La question de l’intégralité, w: Archives, tom 32, nr 1/2000-2001

3. Nicole Périat, Politique de gestion du courriere électronique: des mesures à prendre, w: Archives, tom 29, nr 1/1997- 1998

4. Yves Marcoux, Les formats des documents électroniques en archivistique. La solution au problème des archives électroniques passe-t-elle obligatoirement par les formats normalisés des documents structurés, w: Archives, tom 26, nr 1-2 / 1994- 1995 Tekst on-line niedostępny.

5. François Daoust, S A T O (Systčme d’analyse de texte par ordinateur) Version 4.0
Manuel de référence Service d’analyse de textes par ordinateur (ATO)

Université du Québec ŕ Montréal, 1996


FRANCJA / FRANCE

1. red. C. Dhérent, Les archives électroniques. Manuel pratique, Paris 2002, ISBN 2-911601-33-5 (Direction des Archives de France), ISBN 2-11-005131-0 (La documentation française) Podręcznik w całości dostępny na stronach Dyrekcji Archiwów Francji pod adresem http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html Obecnie jest tłumaczony na jęcyk serbo- chorwacki i będzie wydany przez archiwa chorwackie.Warto dodać, że podręcznik jest wynikiem wieloresortowej współpracy.

2. Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD) Biuletyn Archiwów Francji na temat DTD(EAD) ukazuje się od 1 lutego 2000r., ostatni numer 14, opublikowano w grudniu 2003. A w nim: – EAD dla opisu kontekstualnego, EAC (Encodet Archival Context) – Seminarium na temat środków ewidencyjnych elektronicznych, Canaberra, 31października 2003 -EAD w centrum historycznym Archiwów Narodowych [Francji] -EAD i archiwalia liceum Louise-le-Grand – Porady DAMS dla eksploatacji i zarządzania on-line archiwami historycznymi – MidosaXML: nadzędzie do redagowania inwentarzy on-line lub drukowanych – EAD w Szwajcarii – Zawodowe (głównie informacje dotyczące projektu PLEADE) – Przeczytane dla was (recenzja tekstu Sarah Higgins, Implementing EAD: the experiance of the NAHSTE project w: Journal of the Society of Archivist, vol. 24, No.2, 2003)

3. Bulletin des Archives de France sur l’archivage à long terme des documents électroniques , biuletyn ukazuje się od czerwca 2000r. jako kwartalnik

4. Du droit et des libertés sur internet  format pdf


NORWEGIA

1. Elektroniske privatarkiver


WĘGRY / MAGYAR

1. praca zbiorowa, The archival preservation of electronic records in Hungary


MIĘDZYNARODOWA RADA ARCHIWALNA / INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

1. Authenticity of Electronic Records: A Report by ICA to UNESCO (ICA Study 13-1), Claes Granstrom, Torbjorn Hornfeldt, Gary M. Peterson, Maria Pia Rinaldi Mariani, Udo Schafer, Josef Zwicker. FORMAT PDF

2.Authenticity of Electronic Records: A Report Prepared for UNESCO and the International Council on Archives (ICA Study 13-2), Laura Millar FORMAT PDF

3. Guide pour la mise en oeuvre de la DTD EAD 2002 au Centre historique des Archives nationales (CHAN) (version 4 pour le Web, octobre 2004) par Florence Clavaud. (Podręcznik użytkownika DTD/EAD 2002 w Centrum Historycznym Archiwów Narodowych)

Dokument Elektroniczny – Bibliografia polska

  1. red. E Rosowska, Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE,Warszawa 2003, ISBN 83-89115-21-2
  2. oprac. National Library of Australia, Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego. Zalecenia, Warszawa 2003, tłum. I. Sojka, ISBN 83-89115-22-0
  3. Adam Gałuch, Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z komentarzem, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-742640-9-9
  4. Kazimierz Schmidt, Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co wynika z nowych rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie ustawy archiwalnej. Szkolenie dla pracowników archiwów państwowych dotyczące dokumentu elektronicznego. Warszawa 8, 15 maja 2007, na prawach rękopisu