Dokument Elektroniczny – Bibliografia polska

  1. red. E Rosowska, Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE,Warszawa 2003, ISBN 83-89115-21-2
  2. oprac. National Library of Australia, Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego. Zalecenia, Warszawa 2003, tłum. I. Sojka, ISBN 83-89115-22-0
  3. Adam Gałuch, Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z komentarzem, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-742640-9-9
  4. Kazimierz Schmidt, Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co wynika z nowych rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie ustawy archiwalnej. Szkolenie dla pracowników archiwów państwowych dotyczące dokumentu elektronicznego. Warszawa 8, 15 maja 2007, na prawach rękopisu