Dokument Elektroniczny – Bibliographies nationaux / Bibliografie narodowe

CZECHY

1. Strategie digitálního archivování, Archivní časopis, 53, 2003, tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Oskar Macek, Michal Wanner, ISBN 80-86466-03-5

 


KANADA / CANADA

1. Jacques Grimard, Gére la préservation à long terme des archives électroniques au préserver le médium et le mesage, w : Archives, tom 27, nr 4/1996

2. Taïk Bourhis, Les archives électroniques: La question de l’intégralité, w: Archives, tom 32, nr 1/2000-2001

3. Nicole Périat, Politique de gestion du courriere électronique: des mesures à prendre, w: Archives, tom 29, nr 1/1997- 1998

4. Yves Marcoux, Les formats des documents électroniques en archivistique. La solution au problème des archives électroniques passe-t-elle obligatoirement par les formats normalisés des documents structurés, w: Archives, tom 26, nr 1-2 / 1994- 1995 Tekst on-line niedostępny.

5. François Daoust, S A T O (Systčme d’analyse de texte par ordinateur) Version 4.0
Manuel de référence Service d’analyse de textes par ordinateur (ATO)

Université du Québec ŕ Montréal, 1996


FRANCJA / FRANCE

1. red. C. Dhérent, Les archives électroniques. Manuel pratique, Paris 2002, ISBN 2-911601-33-5 (Direction des Archives de France), ISBN 2-11-005131-0 (La documentation française) Podręcznik w całości dostępny na stronach Dyrekcji Archiwów Francji pod adresem http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html Obecnie jest tłumaczony na jęcyk serbo- chorwacki i będzie wydany przez archiwa chorwackie.Warto dodać, że podręcznik jest wynikiem wieloresortowej współpracy.

2. Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD) Biuletyn Archiwów Francji na temat DTD(EAD) ukazuje się od 1 lutego 2000r., ostatni numer 14, opublikowano w grudniu 2003. A w nim: – EAD dla opisu kontekstualnego, EAC (Encodet Archival Context) – Seminarium na temat środków ewidencyjnych elektronicznych, Canaberra, 31października 2003 -EAD w centrum historycznym Archiwów Narodowych [Francji] -EAD i archiwalia liceum Louise-le-Grand – Porady DAMS dla eksploatacji i zarządzania on-line archiwami historycznymi – MidosaXML: nadzędzie do redagowania inwentarzy on-line lub drukowanych – EAD w Szwajcarii – Zawodowe (głównie informacje dotyczące projektu PLEADE) – Przeczytane dla was (recenzja tekstu Sarah Higgins, Implementing EAD: the experiance of the NAHSTE project w: Journal of the Society of Archivist, vol. 24, No.2, 2003)

3. Bulletin des Archives de France sur l’archivage à long terme des documents électroniques , biuletyn ukazuje się od czerwca 2000r. jako kwartalnik

4. Du droit et des libertés sur internet  format pdf


NORWEGIA

1. Elektroniske privatarkiver


WĘGRY / MAGYAR

1. praca zbiorowa, The archival preservation of electronic records in Hungary


MIĘDZYNARODOWA RADA ARCHIWALNA / INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

1. Authenticity of Electronic Records: A Report by ICA to UNESCO (ICA Study 13-1), Claes Granstrom, Torbjorn Hornfeldt, Gary M. Peterson, Maria Pia Rinaldi Mariani, Udo Schafer, Josef Zwicker. FORMAT PDF

2.Authenticity of Electronic Records: A Report Prepared for UNESCO and the International Council on Archives (ICA Study 13-2), Laura Millar FORMAT PDF

3. Guide pour la mise en oeuvre de la DTD EAD 2002 au Centre historique des Archives nationales (CHAN) (version 4 pour le Web, octobre 2004) par Florence Clavaud. (Podręcznik użytkownika DTD/EAD 2002 w Centrum Historycznym Archiwów Narodowych)