BELGIA: Święty Mikołaj z archiwum w Gandawie

Gandawa, stare wschodnio flandryjskie, uniwersyteckie miasto o korzeniach sięgających czasów celtyckich. Położone u ujścia rzeki Leie do Skaldy, skąd wziął się źródłosłów nazwy miasta „ganda” czyli, po celtycku, zbieg rzek;  (Gandawa po flandryjsku Gent, po francusku Gant).
W Gandawie znajduje się siedziba jednego z 19 belgijskich archiwów państwowych. Cztery z nich to archiwa centralne, a pozostałe 15 tworzy sieć archiwów prowincjonalnych podzieloną na dwie grupy: archiwa walońskie- 8 i flandryjskie- 7. Jednym z flandryjskich archiwów jest Gandawa (pozostałe to: Anvers, Beveren, Bruges, Courtrai, Hasselt i Louvain).
W roku 2012 w zasobach Archiwum Państwowego w Gandawie odkryto „Wielką księgę Świętego Mikołaja”.
Święty Mikołaj z Miry jest patronem jednej z parafii w Gandawie. Cieszy się w mieście wielką estymą. W roku 2008 w tamtejszym archiwum państwowym zakończono inwentaryzację części akt szkoły średniej (école normal) bez części akt dotyczących zagadnień organizacyjnych. Zinwentaryzowana część objęła głównie zagadnienia dydaktyczne.

Św. Mikołaj z Gandawy
fot. Archives de l’État à Gand

W roku 2012, w nieuporządkowanej części zespołu, dokonano odkrycia jedynego dotąd w Belgii materiału archiwalnego o nazwie „Wielka księga Świętego Mikołaja”. Święty Mikołaj zapomniał zabrać swoją księgę po wizycie u dzieci szkoły podstawowej i średniej w Gandawie w latach trzydziestych XX w.
Księga zawiera informacje o grzecznych i niegrzecznych dzieciach, nagany i pochwały, wedle których św. Mikołaj rozliczał maluchy. Księga spisana jest atramentem na odwrotach list obecności. Znalezisko wywołało zamieszanie w belgijskiej metodyce archiwalnej, ponieważ pojawiły się pytania czy nie należy utworzyć nowej serii w zasobie archiwalnym zatytułowanej: „archiwalia nadprzyrodzone” lub „archiwalia pochodzenia boskiego”?
W roku 2014, w trakcie realizacji poważnego programu badawczego, w tym samym archiwum odnaleziono rysunek św. Mikołaja, na którym święty rozmawia z dziećmi.
Realizowany projekt badawczy dotyczył rozdzielenia zasobów dwóch gandawskich parafii wymieszanych w 1614 r. : Św. Mikołaja i Św Pharaïlde (nie ustalono polskiego odpowiednika imienia), w wyniku czego odkryto wspomniany wizerunek.
I jak tu nie wierzyć w Świętego Mikołaja skoro same archiwa dostarczają niezbitych dowodów…

Wiecej:

Le grand livre de Saint-Nicolas et un dessin le représentant conservés aux Archives de l’État à Gand

Recherches sur le clergé à Gand et son intégration dans les réseaux urbains, souverains et religieux de l’époque. Saint-Nicolas et Sainte-Pharaïlde (1384-1614)

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań