SŁOWACJA: Spotkanie genealogów na Słowacji

Słowackie Stowarzyszenie Genealogiczno-Heraldyczne (Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť) przy współpracy ze Słowacką Biblioteką Narodową (Slovenska národni knižnica) oraz Narodowym Archiwum Słowacji (Slovenský národný archiv), zapraszają na kolejne seminarium metodyczne pod nazwą „Szkoła praktycznej genealogii” (Škola praktickiej genealógie), które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2010 r. (czwartek – piątek) w Martine w salach Słowackiej Biblioteki Narodowej (pl. J.C. Hronského 1). Seminarium otwarte jest zarówno dla naukowców, jak i miłośników genealogii i heraldyki. Będą na nim omawiane najnowsze osiągnięcia słowackiej i światowej genealogii. Będzie też można zakupić, po cenach hurtowych, najnowsze opracowania z zakresu omawianej tematyki. Przy okazji odbędzie się walne zebranie Słowackiego Stowarzyszenia Genealogiczno-Heraldycznego.
Na stronach Stowarzyszenia Słowackich Archiwistów można znaleźć bliższe informacje odnośnie programu i noclegów.

Więcej w języku słowackim (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
A.P. Jelenia Góra

SŁOWACJA: Konferencja naukowa w Bratysławie

Narodowe Archiwum Słowacji, Sekcja Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Stowarzyszenia Słowackich Historyków przy Słowackiej Akademii Nauk, we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Słowackich oraz Katedrą Archiwistyki i NPH Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, organizują konferencję naukową na temat: „Zagadnienia administracji majątków ziemskich na Węgrzech” (Otázky zemepanskej správy v Uhorsku). Konferencja odbędzie się dnia 10 listopada 2009 r. w sali Konferencyjnej Narodowego Archiwum Słowacji w Bratysławie. Zainteresowani uczestnictwem mogą kontaktować się pod adresem: radoslav.ragac@sna.vs.sk
Program konferencji w języku słowackim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

SŁOWACJA: Świat mody w archiwach słowackich

Archiwa słowackie, starające się popularyzować swój zasób, a przy tym, wobec swojej bardzo ciężkiej sytuacji kadrowej i finansowej, próbujące zwrócić uwagę społeczeństwa oraz władz na bogactwo, różnorodność i znaczenie materiałów archiwalnych dla różnych przejawów życia, przygotowały bardzo interesującą wystawę pt. „Moda XX w. w dokumentach archiwalnych” (Móda 20. storočia v archívnych dokumentach). Wystawa zorganizowana został przez Słowackie Archiwum Narodowe (Slovenský národný archív) w Bratysławie,. Jej uroczyste otwarcie nastąpi w siedzibie Archiwum (Bratysława, Drotárska cesta 42) dnia 9 listopada 2009 r. o godz. 15.15.

Więcej w języku słowackim (PDF)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

SŁOWACJA: Dni otwarte w archiwach słowackich

Z okazji międzynarodowych Dni Dziedzictwa Europejskiego – uchwalonego przez Radę Europu w 1991 r., zorganizowanych w tym roku pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”, archiwa słowackie zorganizowały „Dni Otwartych Drzwi” od 11 do 12 września 2009 r.
Narodowe Archiwum Słowacji w Bratysławie udostępniło swoją siedzibą, a w szczególności pracownie naukowe, pracownie konserwatorskie, niektóre magazyny, a także sale wystawowe, w których zaprezentowano dwie wystawy: – stałą ekspozycję o słowackiej archiwistyce; – wystawę poświęconą budowie i dziejom grobowca gen. Štefánika; jak również zorganizowało prezentacja sporządzania pieczęci, pisania gęsim piórem, a także prelekcję o heraldyce.
Podobnie Centralne Górnicze Archiwum Państwowe w Banskej Štiavnici (Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici) w ramach Dni Otwartych przygotowano wystawę najciekawszych dokumentów poświęconych wypadkom górniczym; udostępniło też dla zwiedzających niektóre magazyny i pracownie archiwalne (m.in. konserwatorską), jak również stworzyło dla zwiedzających możliwość własnoręcznego sporządzenia dokumentu i opatrzenia go woskową pieczęcią. Przygotowano też inne atrakcje.

Więcej na ten temat:
Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ŠÚBA)

Program (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

SŁOWACJA: Wystawa o Milanie Štefániku w Narodowym Archiwum Słowacji

Dnia 1 lipca 2009 r. w pomieszczeniach Narodowego Archiwum Słowacji w Bratysławie (Drotárska cesta 42) otwarta została wystawa „Bradlo / mogiła / Štefánik” (Bradlo / mohyla / Štefánik) zorganizowana w ramach projektu „Štefánik – człowiek legenda” (Štefánik – človek a legenda), a poświęconej osobie Milana Rastislava Štefánika (ur. 21.07.1880 r., zm. 4.05.1919 r.) wybitnego polityk słowackiego, z wykształcenia inżyniera i astronoma. Francuskiego generała z okresu I wojny światowej, wsławionego odznaczonego za bohaterstwo w walkach lotniczych. Wybitnego działacza na rzecz niepodległej Czechosłowacji. Jego imię nosi port lotniczy koło Bratysławy. Od 1928 roku w Pradze działa obserwatorium astronomiczne noszące jego imię. Od 2004 jego imię nosi Akademia Wojskowa w Liptowskim Mikułaszu (Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika).

Štefánik został pochowany w specjalnie wzniesionej mogile na górze Bradlo (543 m n.p.m.). Monumentalny grobowiec wykonano z białego spiskiego trawertynu, według projektu architekta Dušana Jurkoviča. Pomnik ten wzniesiono w 1928 roku, a jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 23 września. Przy mogile każdego roku w maju odbywają się masowe ogólnokrajowe uroczystości.
Wystawa, otwarta w 80 rocznicę wzniesienia monumentu na Bradle, czynna będzie do 18 września 2009 r.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

SŁOWACJA: Uroczystości 20-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich

  Podczas XIII Dni Archiwów Słowackich, które zorganizowane zostały między 26 a 28 maja 2009 r. w Bojnicach, obchodzono uroczyście 20 rocznicę powstania Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich (SSA). W czasie wieczornego spotkania Prezes Stowarzyszenia dr Zuzana Kollárová wręczyła najbardziej zasłużonym działaczom tej organizacji pamiątkowe medale, a także przypomniała jej dzieje.

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej „SŁOWACJA: Uroczystości 20-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich”