SŁOWACJA: Spotkanie genealogów na Słowacji

Słowackie Stowarzyszenie Genealogiczno-Heraldyczne (Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť) przy współpracy ze Słowacką Biblioteką Narodową (Slovenska národni knižnica) oraz Narodowym Archiwum Słowacji (Slovenský národný archiv), zapraszają na kolejne seminarium metodyczne pod nazwą „Szkoła praktycznej genealogii” (Škola praktickiej genealógie), które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2010 r. (czwartek – piątek) w Martine w salach Słowackiej Biblioteki Narodowej (pl. J.C. Hronského 1). Seminarium otwarte jest zarówno dla naukowców, jak i miłośników genealogii i heraldyki. Będą na nim omawiane najnowsze osiągnięcia słowackiej i światowej genealogii. Będzie też można zakupić, po cenach hurtowych, najnowsze opracowania z zakresu omawianej tematyki. Przy okazji odbędzie się walne zebranie Słowackiego Stowarzyszenia Genealogiczno-Heraldycznego.
Na stronach Stowarzyszenia Słowackich Archiwistów można znaleźć bliższe informacje odnośnie programu i noclegów.

Więcej w języku słowackim (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
A.P. Jelenia Góra