SŁOWACJA: Dni otwarte w archiwach słowackich

Z okazji międzynarodowych Dni Dziedzictwa Europejskiego – uchwalonego przez Radę Europu w 1991 r., zorganizowanych w tym roku pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”, archiwa słowackie zorganizowały „Dni Otwartych Drzwi” od 11 do 12 września 2009 r.
Narodowe Archiwum Słowacji w Bratysławie udostępniło swoją siedzibą, a w szczególności pracownie naukowe, pracownie konserwatorskie, niektóre magazyny, a także sale wystawowe, w których zaprezentowano dwie wystawy: – stałą ekspozycję o słowackiej archiwistyce; – wystawę poświęconą budowie i dziejom grobowca gen. Štefánika; jak również zorganizowało prezentacja sporządzania pieczęci, pisania gęsim piórem, a także prelekcję o heraldyce.
Podobnie Centralne Górnicze Archiwum Państwowe w Banskej Štiavnici (Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici) w ramach Dni Otwartych przygotowano wystawę najciekawszych dokumentów poświęconych wypadkom górniczym; udostępniło też dla zwiedzających niektóre magazyny i pracownie archiwalne (m.in. konserwatorską), jak również stworzyło dla zwiedzających możliwość własnoręcznego sporządzenia dokumentu i opatrzenia go woskową pieczęcią. Przygotowano też inne atrakcje.

Więcej na ten temat:
Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ŠÚBA)

Program (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra