SŁOWACJA: Świat mody w archiwach słowackich

Archiwa słowackie, starające się popularyzować swój zasób, a przy tym, wobec swojej bardzo ciężkiej sytuacji kadrowej i finansowej, próbujące zwrócić uwagę społeczeństwa oraz władz na bogactwo, różnorodność i znaczenie materiałów archiwalnych dla różnych przejawów życia, przygotowały bardzo interesującą wystawę pt. „Moda XX w. w dokumentach archiwalnych” (Móda 20. storočia v archívnych dokumentach). Wystawa zorganizowana został przez Słowackie Archiwum Narodowe (Slovenský národný archív) w Bratysławie,. Jej uroczyste otwarcie nastąpi w siedzibie Archiwum (Bratysława, Drotárska cesta 42) dnia 9 listopada 2009 r. o godz. 15.15.

Więcej w języku słowackim (PDF)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra