UKRAINA: Nie ma już w Doniecku archiwum państwowego

Archiwum Państwowe Obwodu Donieckiego informuje na swojej stronie internetowej, że z dniem 1 grudnia 2014 r. „zaprzestało działalności pod adresem w Doniecku” i mieści się obecnie w mieście Konstantynówka (ukr. Костянти́нівка), ok. 65 kilometrów na północ od Doniecka (mniej więcej w połowie drogi między Donieckiem a Sławiańskiem).
Konstantynowka od kwietnia do lipca 2014 r. była zajęta przez separatystów z „Donieckiej Republiki Ludowej” (ros. „Донецкая Народная Республика”); we wrześniu 2014 r. w mieście obalono pomnik Lenina.
Bliższych informacji, czy i w jaki sposób przeniesiono zasób Archiwum, nie udało się uzyskać.

Государственный архив Донецкой области

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

UKRAINA: Obchody Dnia Konstytucji Ukrainy w archiwach

W Państwowym Archiwum Obwodu Donieckiego 25 czerwca 2014 r. zostanie otwarta wystawa z okazji obchodzonego niebawem Dnia Konstytucji Ukrainy.
Wystawy poświęcone rocznicy uchwalenia (28 czerwca 1996 r. ) Konstytucji niepodległej Ukrainy zostały zorganizowane również w wielu innych ukraińskich archiwach państwowych (z wyjątkiem Państwowego Archiwum Republiki Autonomicznej Krymu, obecnie intensywnie „integrowanego” z systemem państwowych archiwów Rosji).
Natomiast pracownie naukowe Archiwum Państwowego w Doniecku pozostają „tymczasowo zamknięte” dla użytkowników.

Więcej: Державна архівна служба України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica